Державна екологічна інспекція України

Нормативний документ Виявлені порушеня
Про відходи 2899
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 2313
Водний кодекс України 1853
Про охорону атмосферного повітря 1777
Про охорону навколишнього природного середовища України 1573
Лісовий кодекс України 561
Земельний кодекс України 411
Про охорону земель 235
Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу 159
Про природно-заповідний фонд України 105
Про мисливське господарство та полювання 77
Про оцінку впливу на довкілля 75
Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) 69
Про пестициди і агрохімікати 64
Кодекс України про адміністративні правопорушення 62
Кодекс України про надра 58
Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів 46
Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів 38
Про затвердження Санітарних правил в лісах України 34
Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми 34
Про страхування 29
Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів 28
Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів 25
Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення 22
Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів 21
Про захист тварин від жорстокого поводження 20
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень 18
Про тваринний світ 18
Про хімічні джерела струму 16
Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів 13
Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України 11
Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України 11
Настанова по відводу і таксації лісосік у лісах СРСР 9
Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря 9
Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками 9
Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України 9
Про металобрухт 8
Про охорону навколишнього природного середовища 8
Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 7
Про затвердження Порядку визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок) 7
Про затвердження Правил відтворення лісів 7
Про державний контроль за використанням та охороною земель 6
Про затвердження Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 6
Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування 5
Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами 5
Про екологічну експертизу 5
Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів 4
Про рослинний світ 3
Про затвердження Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України 3
Про благоустрій населених пунктів 2
Про затвердження Рекомендацій з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів 2
Інструкція про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 2
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства 2
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів 2
Про захист рослин 2
Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України 2
Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України 2
Про Червону книгу України 1
Про оренду землі 1
Про затвердження тимчасових правил та режимів рибальства в 2000 році 1
Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах 1
Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону 1