Державна служба України з безпеки на транспорті

Нормативний документ Виявлені порушеня
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом 106
Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів 81
Правила технічної експлуатації залізниць України 42
Про затвердження Правил експлуатації трамвая та тролейбуса 28
Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України 23
Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств 14
Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України 9
Порядок розслідування транспортних подій на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України 7
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом 6
Про затвердження Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів 4
Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту 4
"Про дорожній рух" 4
Правила перевезення вантажів 4
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 3
Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті 2
Про міський електричний транспорт 2
Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту, та форм припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту 2
Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом 2
Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса 1
Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 1
Про затвердження Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса 1