Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Нормативний документ Виявлені порушеня
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні 167902
Кодекс цивільного захисту України 12169
Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях 2722
ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту 1917
Про затвердження Правил техногенної безпеки 1732
ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги" 1619
Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту 1361
Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 965
Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України 793
Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників 751
Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України 749
Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту 701
Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України 588
Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю 578
Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів 509
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 445
Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів 384
Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України 291
Про затвердження ДБН "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок уведення його в дію 260
Про об'єкти підвищеної небезпеки 245
Про затвердження Правил пожежної безпеки в метрополітенах 225
Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час 224
Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів 211
Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки 133
Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони 133
Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту 126
Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій 115
Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків 112
Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. ДБН В.2.2-23:2009 102
Внутрішній водопровід та каналізація 98
Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди 96
Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру 95
Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту 90
Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 89
Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту 86
Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі 82
Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення 76
Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю 68
Кодекс України про адміністративні правопорушення 56
Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення 54
Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб 53
Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала 45
Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів 41
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України 39
Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту 35
Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту 34
Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту 30
Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону 29
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» 29
Про затвердження ДБН "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" 28
Правила технічної експлуатації резервуарів та інструкції по їх ремонту 26
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-6.21-02), (НПАОП 0.00-6.22-02) 23
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту 23
Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди 22
Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція (СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України 19
Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 18
Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України" (ППБ в ЕГ), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України 18
Захисні споруди цивільного захисту ДБН 2.2.5-97 17
Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту 15
Про регулювання містобудівної діяльності 14
Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб 12
Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту 12
Про ліцензування видів господарської діяльності 8
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту 8
ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 7
Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежогасіння кабельних споруд (СОУ 41.0-21-677681-34:2010), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України 6
Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт 5
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій 5
Про затвердження Методики планування заходів з евакуації 5
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 5
Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-8.18-04) 5
Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру 5
Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня 4
(СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005) Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах 4
Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів споруди цивільного захисту 4
Про об'єкти підвищеної небезпеки 4
Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки 3
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій 3
Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об'єктів і транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України (СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-108:2015), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України 3
Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті 3
Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування 1
НАПБ 05.033-2002 (ГКД 343.000.003.005-2002) Протипожежний захист складів легкозаймистих та горючих рідин на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації 1
Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 1
Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України (СОУ 41.0-21677681-25:2010), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України 1
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08 1
Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників 1
ДСТУ 4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги 1
НАПБ 05.032-2002 (ГКД 343.000.003.004-2002) Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів 1
Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії 1
Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів 1
ВБН В.1.1-034-2003 (НАПБ 03.005-2002, ГНД 34.03.307-2004, ВБН В.1.1-034-03.307-2003) Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами 1
Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини) 1
Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур 1
Опалення, вентиляція та кондиціонування (ДБН В.2.5-67:2013) 1