Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Нормативний документ Виявлені порушеня
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 2747
Про захист прав споживачів 722
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів 656
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА І НОРМИ "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99 619
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 436
Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів 324
Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 279
Про захист населення від інфекційних хвороб 274
Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 251
Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) 239
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 205
Про захист рослин 199
Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" 174
Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів 163
Кодекс України про адміністративні правопорушення 162
Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів 157
ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я» 136
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами 125
Про затвердження правил побутового обслуговування населення 125
Про пестициди і агрохімікати 120
Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів 113
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 102
Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) 101
Про ціни і ціноутворення 99
Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів 96
Про карантин рослин 94
Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення 93
Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів 92
Про житлово-комунальні послуги 92
Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» 85
Про ветеринарну медицину 76
Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі 74
Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я 73
Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу 73
Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами 68
Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць 55
Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами 53
Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" 50
Про відходи 47
Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства 47
Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами 46
Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води 45
Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій 43
ДБН В.2.4.-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування" 42
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами 41
Про затвердження Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства 41
Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 40
Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб 39
Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення 38
Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства 32
Про метрологію та метрологічну діяльність 31
Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» 28
Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України 27
Про ідентифікацію та реєстрацію тварин 25
Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 24
Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів 21
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах 21
Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи (НРБУ-97 ДГН 6.6.1-6.5.001-98)» 20
Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней 18
Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів 18
Про затвердження Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров'я 16
Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення. Державні гігієнічні нормативи. (НРБУ-97/Д-2000 ДГН 6.6.1-6.5.061-2000) 15
Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 14
Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів 12
Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів 12
Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг 12
ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» 11
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами 11
Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю» (ДСП 9.9.5.-080-02) 11
Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 11
Про метрологію та метрологічну діяльність 10
Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом 10
Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" 10
Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями 10
Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств і вимог до їх проектування 9
Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів 9
Про затвердження державних санітарних норм і правил «Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I – IV груп патогенності, молекулярно-генетичними методами 8
Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів 8
Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку 8
Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів 8
Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок 8
Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком 8
Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства 8
Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 7
Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги 7
Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин 7
Інструкція щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних послуг 7
Про заходи щодо поперердження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоровя населення 7
Інструкція щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування (перефарбування) виробів 6
Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" 6
Про затвердження Правил транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо 6
Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною 5
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів 5
Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів 5
Про насіння і садивний матеріал 4
Про затвердження Правил торгівлі на ринках 4
Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів 4
Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення 4
Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив 4
Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі 4
Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам господарювання на праві власності 3
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні 3
Про затвердження Кодексу газорозподільних систем 3
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій 3
Про внесення змін до Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров'я 3
Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах 3
Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутової радіоелектронної апаратури 3
Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання 3
Про теплопостачання 3
Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності 3
Основи законодавства України про охорону здоров'я 3
Про автомобільний транспорт 3
Про оздоровлення та відпочинок дітей 3
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів 3
Про затвердження Правил транспортування тварин 3
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями 2
Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу 2
Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт 2
Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутових машин і приладів, ремонту та виготовлення металовиробів 2
Цивільний кодекс України 2
Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості 2
Про затвердження Правил роботи дріднороздрібної торговельної мережі 2
Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів 2
Про затвердження Правил експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами 2
Про затвердження нормативно- правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов'язків 2
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 2
Про затвердження Правил реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів 2
Порядок реєстрації пасік 2
Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг 2
Про державне регулювання у сфері комунальних послуг 2
Про місцеве самоврядування в Україні 2
Про затвердження Примірного положення про користування гуртожитками 2
Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття взуття 2
Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом 2
Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу 2
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 2
Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці 2
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 2
Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України 2
ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» 2
Про затвердження Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл 2
Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 1
Про бджільництво 1
Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів 1
Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з сибіркою тварин 1
Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок 1
ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій 1
Про охорону навколишнього природного середовища 1
Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори 1
Про поштовий зв'язок 1
Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії 1
Про затвердження інструкцій про заходи з профілактики та боротьби з інфекційними хворобами тварин: бруцельозом, сибіркою, хворобою Тешена свиней та анемією коней 1
Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України 1
Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних виробів та інших виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 1
Про дошкільну освіту 1
Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення 1
Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них 1
Про засади державної мовної політики 1
Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів 1
Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби 1
Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення меблів 1
Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів 1
Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб 1
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 1
Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом 1
Про захист конституційних прав громадян на землю 1
Інструкція щодо надання послуг з прання білизни 1
Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ України від 01.08.96 N 239 1
Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах 1
Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності 1
Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів 1
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів 1
Про охорону праці 1
Про охорону атмосферного повітря 1
Про ринок природного газу 1
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 1
Про встановлення Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні 1
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 1
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 1
Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні 1