Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Нормативний документ Виявлені порушеня
Земельний кодекс України 584
Про охорону земель 214
Кодекс України про адміністративні правопорушення 165
Про державний контроль за використанням та охороною земель 101
Про землеустрій 77
Про оренду землі 13
Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 7
Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу 6
Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) 6
Про оцінку земель 4
Про затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані 2