Державна служба України з питань праці

Нормативний документ Виявлені порушеня
Про охорону праці 23734
Правила безпеки у вугільних шахтах 14101
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 5082
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 4951
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08 2512
Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98 2039
Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 1707
Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 1372
Гірничий закон України 1266
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 1217
Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 1147
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 1013
Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом 847
Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04 790
Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України 748
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 677
Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01 670
Кодекс законів про працю України 629
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників НПАОП 0.00-7.11-12 536
Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 535
Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОН 45.2-7.02-12) 415
Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України НПАОП 11.1-1.01-08 384
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 345
Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців) НПАОП 10.0-1.03-90 289
Кодекс України про надра 286
Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення 246
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 230
Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79 208
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08 208
Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 197
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці НПАОП 0.00-7.17-18 194
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 191
Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні 165
Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки НПАОП 92.7-1.01-06 158
Про оплату праці 150
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 133
Правила охорони праці в деревообробній промисловості НПАОП 20.0-1.02-05 132
Про затвердження Порядку проведення огляду,випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-6.18-04) 129
Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин 125
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна НПАОП 15.0-1.01-17 105
Про об'єкти підвищеної небезпеки 96
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій 95
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01 92
Правила охорони праці для підприємств громадського харчування НПАОП 55.0-1.02-96 86
Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97 86
Інструкція з виконання маркшейдерських робіт НПАОП 74.2-5.01-85 82
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві НПАОП 0.00-6.03-93 81
Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08 77
Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості НПАОП 02.0-1.04-05 75
Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками НПАОП 0.00-7.14-17 75
Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок НПАОП 0.00-1.69-13 73
Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів НПАОП 0.00-1.82-18 73
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 72
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні 71
Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96 69
Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05 63
Правила безпеки при проведенні експедиційних робіт установами АН СРСР НПАОП 73.0-1.05-79 59
Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва НПАОП 01.41-1.01-01 57
Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 56
Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) 54
Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях НПАОП 10.0-5.03-04 52
Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках НПАОП 45.2-7.03-17 49
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів 47
Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів НПАОП 0.00-1.06-77 46
Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу 45
Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств 41
Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи НПАОП 80.42-1.01-02 40
Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 37
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.11-07 36
Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах НПАОП 0.00-1.27-09 34
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів НПАОП 80.2-1.01-12 34
Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві НПАОП 01.0-1.01-12 34
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 33
Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення 33
Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями НПАОП 0.00-7.15-18 31
Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 31
Кодекс України про адміністративні правопорушення 30
Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів НПАОП 0.00-1.61-12 28
Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт 28
Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надгрунтових доріг у вугільних шахтах НПАОП 10.0-5.32-85 27
Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах НПАОП 0.00-5.12-01 23
Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів 23
Правила охорони праці для працівників швейного виробництва НПАОП 18.2-1.04-13 23
Про відпустки 23
Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря НПАОП 0.00-1.65-88 22
Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення 22
Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів НПАОП 0.00-1.64-77 21
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти НПАОП 80.0-1.12-04 20
Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів НПАОП 15.8-1.27-02 20
Про зайнятість населення 20
Деякі питання реалізації норм Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про зайнятість населення" 19
Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування НПАОП 29.2-1.01-58 19
Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України НПАОП 02.0-1.08-95 18
Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт 18
НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві 18
Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях НПАОП 73.1-1.11-12 17
Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв НПАОП 27.1-1.10-07 17
Про затвердження Правил охорони праці на міському електричному транспорті НПАОП 60.2-1.01-06 17
Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів НПАОП 0.00-1.73-14 16
Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок НПАОП 29.23-1.04-90 16
Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт НПАОП 10.0-7.08-93 16
Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення 16
Про затвердження Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 15
Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин НПАОП 0.00-8.11-12 14
Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення 14
Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору НПАОП 0.00-1.23-10 14
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства НПАОП 0.00-4.09-07 14
Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування НПАОП 14.3-7.03-18 14
Положення про охорону підземних вод 14
Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) 13
Про затвердження Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів 13
Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях НПАОП 73.1-1.11-12 13
Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці 12
Інструкція з виконання маркшейдерських робіт НПАОН 74.2-5.01-85 12
Правила охорони праці при термічній обробці металів НПАОП 28.5-1.02-07 12
Правила безпеки в коксохімічному виробництві НПАОП 23.1-1.01-08 12
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08 11
Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів НПАОП 0.00-6.01-10 11
Про затвердження Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом 10
Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів НПАОП 26.6-1.02-00 10
Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті 10
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві 10
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01 10
Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом. ГСТУ 101.00159226.001-2003 10
Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах НПАОП 0.00-7.12-13 10
ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування. НПАОП 27.5-6.01-79 9
Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 9
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства НПАОП 0.00-3.18-13 9
Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях (НПАОП 1.1.21-1.13-87) 9
Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1-1.09-09 9
Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників 8
Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань (НПАОП 10.0-5.06-04) 8
Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба НПАОП 01.2-1.10-05 8
Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні 8
Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13 8
Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень 8
Про затвердження Правил охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві 8
Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств НПАОП 0.00-1.19-08 8
Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах НПАОП 0.00-1.57-12 8
Правила охорони праці на об’єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив НПАОП 24.1-1.33-13 7
Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом НПАОП 28.0-1.30-12 7
Про затвердження Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві 7
Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна НПАОП 15.0-1.01-88 7
Геологічні роботи на вуглевидобувних підприємствах України. Інструкція. 7
Правила атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96 7
Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень НПАОП 93.0-1.06-97 7
Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списанню витрат на їх спорудження 7
Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів НПАОП 0.00-1.21-07 7
Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв НПАОП 0.00-1.41-88 7
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт 7
Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва НПАОП 16.0-1.16-97 7
Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах 7
Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості НПАОП 24.1-1.07-10 6
Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем НПАОП 01.41-1.11-10 6
Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок НПАОП 0.00-1.51-88 6
Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів НПАОП 0.00-6.15-99 6
Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу 6
Правила безпеки для олійно-жирового виробництва НПАОП 15.4-1.06-97 6
Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР НПАОП 27.0-4.02-90 5
Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів НПАОП 15.1-1.06-99 5
Правила охорони праці при виробництві взуття НПАОП 19.3-1.01-08 5
Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах 5
Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 5
Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму НПАОП 63.21-1.53-03 5
Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом 4
Інструкція з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках 4
Про затвердження Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу (НПАОП 63.21-1.17-08) 4
Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи 4
Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів 4
Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) НПАОП 63.2-1.06-02 4
Правила охорони праці у ливарному виробництві НПАОП 27.5-1.46-14 4
Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі НПАОП 51.0-1.03-96 4
Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом 4
Правила безпеки для кондитерського виробництва НПАОП 15.8-1.14-97 4
Водний кодекс України 4
Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами 4
Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів НПАОП 0.00-1.56-08 3
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру 3
Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.203-2000 3
Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 3
Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості НПАОП 15.8-1.28-72 3
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 3
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 3
Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство НПАОП 01.2-1.09-05 3
Організація будівельного виробництва (ДБН А.3.1-5-2016) 3
Правила охорони праці для працівників бібліотек НПАОП 92.0-1.03-13 3
Правила охорони праці під час холодного оброблення металів НПАОП 0.00-1.68-13 3
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці 3
Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання НПАОП 0.00-1.04-07 3
Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-4.24-03 3
Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв НПАОП 15.9-1.28-17 3
Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення багатогазовості та встановлення категорій шахт за метаном (НПАОП 10.0-5.02-04) 3
Правила безпеки у доменному виробництві НПАОП 27.1-1.02-97 2
Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості НПАОП 21.0-1.01-87 2
Про затвердження Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками 2
ПРАВИЛА технічної експлуатації електроустановок споживачів 2
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості НПАОП 22.1-1.02-07 2
Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 2
Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій НПАОП 40.1-1.03-76 2
Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції 2
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості НПАОП 0.00-3.07-09 2
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах НПАОП 0.00-6.09-10 2
Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах 2
Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги НПАОП 85.11-1.10-84 2
Правил розробки нафтових і газових родовищ 2
Кодекс цивільного захисту України 2
Правила охорони праці під час фарбувальних робіт НПАОП 28.0-1.32-13 2
Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві (НПАОП 63.21-1.25.07) 2
Правила пожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії для організацій кінопрокату НПАОП 92.13-1.07-76 2
Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах НПАОП 0.00-1.14-70 2
Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 1
Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти 1
Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів 1
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах 1
Правила охорони праці у трубному виробництві НПАОП 27.2-1.01-09 1
Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції НПАОП 55.0-1.34-02 1
Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи Міністерства охорони здоров’я СРСР НПАОП 85.11-1.05-70 1
Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів 1
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці 1
Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів НПАОП 60.3-1.01-10 1
Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання НПАОП 0.00-3.12-81 1
Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації НПАОП 80.0-1.09-00 1
Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України 1
Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості НПАОП 24.3-1.18-13 1
Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар'єрах 1
Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами 1
Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів НПАОП 28.0-1.37-14 1
Про дорожній рух 1
Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державної торгівлі НПАОП 52.0-7.02-80 1
Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку НПАОП 27.4-1.11-06 1
Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів НПАОП 11.1-1.15-13 1
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва НПАОП 15.0-3.01-07 1
Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування 1
Інструкція щодо перевезення пасажирів стрічковими конвеєрами у підземних виробках вугільних шахт 1
Опалення, вентиляція та кондиціонування (ДБН В.2.5-67:2013) 1
Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР 1
Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва 1
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв НПАОП 0.00-3.17-12 1
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості НПАОП 27.0-3.01-08 1
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу НПАОП 0.00-3.20-13 1
Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості НПАОП 92.5-1.03-97 1
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості НПАОП 0.00-3.16-12 1
Про затвердження Правил безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації НПАОП 63.23-1.02-08 1
Інструкція з безпечного виконання робіт у підземних електроустановках 1
Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом та пилом 1
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства НПАОП 05.0-3.03-06 1
Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм НПАОП 05.2-1.12-12 1