Державна служба геології та надр України

Нормативний документ Виявлені порушеня
Кодекс України про надра 85
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 15
Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами 9
Закон України «Про нафту і газ» 6
Водний кодекс України 4
Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод 4
Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод 3
Гірничий закон України 2
Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин, затверджена Держгір-технаглядом СРСР 1
Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр 1
Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння 1
Закон України «Про курорти» 1
Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу 1