Державна інспекція ядерного регулювання України

Нормативний документ Виявлені порушеня
Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" 6
Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії 6
Про затвердження Вимог та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання 6
Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії 4
Про затвердження порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії 3
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку 3
Про затвердження Загальних положень безпеки при захороненні радіоактивних відходів 2
Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд 1
Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання 1
Про затвердження Вимог до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 1
Про поводження з радіоактивними відходами 1
Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами 1
Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ДСП 6.177-2005-09-02)» 1
Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії 1
Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині 1
Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 1
Про затвердження Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами 1
Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання 1
Про затвердження Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту 1
Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки 1