Міністерство охорони здоров'я України

Нормативний документ Виявлені порушеня
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики 10