Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нормативний документ Виявлені порушеня
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) 17
Про затвердження Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика 1