Державна екологічна інспекція України

Назва порушеня Кількість порушень
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутній 484
інвентаризація джерел утворення відходів на підприємстві відсутня склад властивості ступінь небезпечності для навколишнього природного середовища та норми цих не визначено показник загального розраховано 478
не виконання припису 243
первинний поточний облік кількості відходів які утворюються на підприємстві за формою 1-вт не ведеться 237
пункти припису від не виконані 192
моніторинг місць утворення та зберігання відходів не здійснюється 180
порушується порядок здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 166
контроль кількості та якості стічних вод не ведеться заходи з охорони водних ресурсів здійснюються 165
не ведення первинного поточного обліку кількості типу і складу відходів що утворюються збираються перевозяться зберігаються обробляються утилізуються знешкоджуються та видаляються на підприємстві з 1-вт 142
підприємством не забезпечено виконання припису державної екологічної інспекції у чернігівській області від 136
контроль за впливом на підземні водоносні горизонти та ґрунти не здійснюється 128
договори щодо видалення чи утилізації відходів укладено не на всі види що утворюються підприємстві 126
статистична звітність про відходи не подається 124
місця тимчасового зберігання відходів не обладнано згідно вимог природоохоронного законодавства 123
невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища використання природних ресурсів радіаційної безпеки або охорону 112
не виконано вимоги припису 111
порушено вимоги щодо поводження з відходами 111
порушено порядок здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу 102
не визначено склад і властивості відходів що утворюються 98
проектна документація з розділом овнс та відповідними погодженнями відсутня 97
не розроблено і затверджено інструкцію з експлуатації установок очистки газу відповідно до умов їх роботи 97
вимоги органу державного нагляду контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства у визначені строки не виконано 95
первинний облік у сфері охорони водних ресурсів не ведеться 90
первинний облік у сфері охорони атмосферного повітря не здійснюється статистична звітність по формі 2-тп складається 89
не запроваджені достатні заходи із запобігання забруднення водних об'єктів стічними зливовими сніговими водами 88
порушено правила ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами 86
не виконаний припис від 84
не страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів 77
технічні паспорти відходів не розроблені 76
квартал виділ площа га 2019 року проведення в межах зазначеної ділянки виявлено залишення одного дерева породи завислому стані 76
розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку складається не в повному обсязі 74
порушено правила охорони водних ресурсів 71
порушено правила водокористування 68
підприємством не виконано п 2 припису виданого року акт від допускати порушення санітарних правил в лісах україни 3 порушень встановленого порядку заготівлі і вивезення деревини та живиці 65
договори щодо видалення та утилізації відходів укладено не в повному обсязі 65
первинний облік утворення та руху відходів на підприємстві по формі не ведеться 64
квартал виділ площа га рубка головного користування року проведення на ділянці виявлено спалювання порубкових решток ближче ніж 25 метрів від стіни лісу 63
не забезпечує професійну підготовку підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами 61
не призначено відповідальних осіб у сфері поводження з відходами 61
статистична звітність за формою 2 тп повітря складається не в повному обсязі 61
питомі балансові норми водоспоживання та водовідведення на підприємстві не розроблені 57
не вжито заходів щодо попередження забруднення зливової поверхні території підприємства 55
порушень не виявлено 54
не виконання в повному обсязі виданого припису від 53
журнали первинної облікової документації у сфері охорони атмосферного повітря не ведуться 53
порушуються правила технічної експлуатації установок очистки газу 52
інструментально-лабораторні вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел не здійснюються протоколи надані 52
за результатами попередньої перевірки від для усунення порушень природоохоронного законодавства було надано припис який на теперішній час виконано не в повному обсязі 51
декларація про відходи не подається 50
не виконано вимоги припису від року у встановлені строки 49
пункти припису від наданого державною екологічною інспекцією у миколаївській області не виконані 49
невиконання припису від 23.08.2016 02-25/135 48
технічні паспорти відходів відсутні 45
не здійснює організаційні науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам установам організаціям що займаються збиранням обробленням утилізацією 44
контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин що викидаються в атмосферне повітря не здійснюється 44
територія підприємства не в повному обсязі обладнана твердим суцільним покриттям збирання зливових вод влаштовано скид стічних здійснюється по рельєфу місцевості очищення контроль кількості та якості 43
статистична звітність у сфері поводження з відходами складається не в повному обсязі 41
журнал первинного обліку за формою не 41
квартал виділ площа га рубка року проведення в межах ділянки виявлено пошкодження дерева породи граб до ступеня припинення росту з діаметром стовбура біля шийки кореня 18 см на території сільської ради району вінницької області 40
квартал 17 виділ 14 площа 1,5 га вибіркова санітарна рубка 2018 року виявлено o пошкодження до ступеня припинення росту сироростучого дерева ялини звичайної діаметром кореневої шийки 26 см ліквідною масою м3 розмір шкоди відповідно додатку 1 постанови кму від 23.08.2008 665 становить 2468,05 грн 39
не забезпечено подачу до державної екологічної інспекції у чернігівській області інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами оливами на підприємстві 38
виробничий контроль за охороною атмосферного повітря інструментально-лабораторні вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не забезпечуються 38
змішування відходів 37
порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання перевезення зберігання оброблення утилізації знешкодження видалення або захоронення 36
не забезпечено виконання вимог припису державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища чернігівської області від 35
змішування відходів для утилізації яких в україні існує відповідна технологія 34
паспортизація та інвентаризація відходів 34
порушено порядок здійснення викидів 34
заходи з охорони водних ресурсів не здійснюються вжиті достатні попередження забруднення зливової поверхні 33
первинний облік щодо придбаних мастил олив їх використання подальшого поводження з відпрацьованими мастилами оливами та подання щокварталу до 10 числа наступного місяця держекоінспекції інформації про стан не здійснюється 32
підприємством не проводиться виробничий контроль за охороною атмосферного повітря 32
статистичний звіт по формі 2 тп повітря на підприємстві не складається 32
в матеріалах інвентаризації відходів не обліковуються всі види 31
технологічні нормативи використання води не розроблені 30
в ході проведення позапланової перевірки виконання вимог припису від року встановлено що кп не виконано припис деі у хмельницькій області 29
відходів на розгляд не надано 29
не забезпечено декларацію про відходи за формою та в порядку затвердженими пкму 118 29
підприємство не виконало припис від а саме пункт 5 припису заключило угоду та забезпечило регулярну і своєчасну передачу відходів що утворюються спеціалізованим організаціям на утилізацію 6 визначило склад властивості ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища 7 забезпечено ведення первинного поточного обліку кількості типу складу зберігаються видаляються згідно форми 1-вт 27
відсутній дозвіл на спеціальне водокористування 26
не забезпечено виконання умов дозволу на спеціальне водокористування 26
статистична звітність у сфері охорони навколишнього природного середовища не складається 26
на не забезпечено дотримання правил технічної експлуатації установок очистки газу а саме гоу розроблено інструкцію з відповідно до умов роботи ведення журналів обліку робочого часу відсутній наказ про утворення комісії по перевірці технічного стану проводиться огляд для оцінки їх технічне навчання і перевірка знань інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу 26
не забезпечив надання документів що розглядалися в ході інспекційної перевірки 25
не здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в умовах дозволу на викиди 25
відсутні документи що посвідчують право користування земельною ділянкою 24
плани ліквідації та локалізації аварійних ситуацій на підприємстві відсутні 23
в ході перевірки проконтрольовано стан виконання приписів та встановлено що приписи виконуються не 23
не виконано вимоги припису щодо усунення порушень 22
журнал первинного обліку не ведеться 22
статзвітність за формою не складається 22
порушення правил поводження з відходами 21
статзвітність 1-відходи не складається 21
невиконання припису 21
не призначено осіб відповідальних за технічний стан обслуговування і безпечну експлуатацію установок очистки газу належне розташування та обладнання місць відбору проб вимірювання параметрів газопилового потоку ведення журналу обліку робочого часу 21
пункти наданого до виконання припису від щодо усунення виявлених порушень в ході проведення планової перевірки підприємства установлені терміни не виконано 21
порушується порядок здійснення спеціального водокористування 21
не вживаються достатні заходи з охорони земель 21
суб’єкт господарської діяльності у сфері поводження з відходами діяльність якого призводить виключно до утворення відходів для яких пзув від 50 1000 не подає декларацію про відходи за формою та в порядку затвердженими пкму 118 20
відсутній дозвіл на викиди 20
інвентаризація відходів що утворюються при діяльності підприємства відсутня 20
статистична звітність в частині поводження з відходами не 20
порушення порядку здійснення викидів 20
квартал виділ площа га рубка 2019 року виявлено o не очистку лісосіки в чому числі у 30 ти метровій зоні за межами на площі 19
квартал виділ площа га рубка року виявлено o на відмічено часткове спалювання порубочних решток під час пожежонебезпечного періоду 2018 19
інвентаризація не відповідає фактичному стану 19
виявлені порушення правил поводження з відходами договори щодо видалення та утилізації відходів що утворюються в процесі діяльності підприємства не укладено 19
лісництво квартал 11 виділ 3 порушення технології розробки лісосіки в частині не порубкових за межами що є здійсненням лісових користувань у відповідності з метою та які передбачені лісорубному квитку 18
за результатом перевірки виконання припису від встановлено що пункти не виконані 18
статзвітність по формі 2-тп повітря не складається 18
підприємством не виконано п 1 припису виданого року акт від розробити план організаційно технічних заходів щодо усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства копію наказу та плану направити на адресу відділу екологічного контролю пзф рослинного і тваринного світу 17
статзвітність щодо поводження з відходами не ведеться 17
підприємством не забезпечено приймання та утилізація використаних пакувальних матеріалів і тари укладено угоди з відповідними організаціями на їх збирання утилізацію 17
контроль за експлуатацією споруд устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин не здійснюється 17
місця тимчасового зберігання виробничих відходів на виробничій ділянці не організовані та обладнані у відповідності до кількості що утворюються підприємстві допускається всій териториї підприємства змішування різних за своїми властвостями 17
водогосподарські споруди та технічні пристрої не утримуються в належному стані 17
спостерігається змішування відходів різних за морфологічними ознаками 17
встановлено факт сумісного зберігання відходів різного морфологічного стану 16
матеріали лісовпорядкування не затверджені в установленому порядку центральними органами виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища 16
не дотримуються правила поводження з пестицидами 15
на підприємстві є в наявності допоміжне обладнання яке джерелом утворення викиду та не обліковане матеріалах інвентаризації викидів забруднюючих речовин підприємства дозвіл викиди атмосферу від даних джерел відсутній 15
інформацію щодо руху пестицидів та агрохімікатів що використовуються підприємством безпечного транспортування організованих місць зберігання на розгляд не надано 15
квартал виявлено засмічення лісу побутовими відходами 14
договір зі спеціалізованими підприємствами щодо надання послуг із збирання заготівлі та утилізації використаних тари відсутній 14
зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання не 14
не контроль за дотриманням вмісту показників забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів підприємства відповідно до встановлених нормативів 14
не здійснює контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів 14
порушення правил водокористування 14
за результатами огляду не складаються акти перевірок технічного стану установок очистки газу на джерелі викиду утворення 14
зберігання та видалення відходів здійснюються не відповідно до вимог екологічної безпеки в контейнерах для збору тпв припускається змішування утилізації яких україні існує відповідна технологія виконано припису акту від 14
інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не відповідають фактичному стану підприємства за кількістю та переліком утворення 14
відсутня державна реєстрація прав на земельну ділянку 14
відсутні договори на передачу відходів 1-4 класу небезпеки зі спеціалізованими організаціями 14
дільниця тов кононівський елеватор не виконала припис деі у хмельницькій області від року а саме забезпечила постановку на державний облік об'єкта який справляє або може справити шкідливий вплив здоров'я людей і стан атмосферного повітря 13
порушення правил охорони водних ресурсів 13
лісництво квартал 3 виділ 5 площа га вибіркова санітарна рубка 2019 року виявлено o незаконну рубку трьох сухостійних та сироростучих дерев сосни звичайної ялиці білої без будь яких тавр діаметрами пнів см зрубаних орієнтовно за зовнішніми ознаками даних а також наявності тирси залишків гілок крон і хвої в період проведення рубки відомість обліку незаконно 1 додається об’ємом м3 розмір шкоди завданої лісу згідно додатку постанови кму від 23.07.2008 665 склав грн на торцях зрізів проставлено тавро з буквою к той же час працівниками лісової охорони косівського рп райагроліс не представлено надано жодних документів щодо виявлення акту огляду місця вчинення лісопорушення направлення матеріалів у правоохоронні органи для встановлення осіб стосовно незаконної 13
за результатами попередньої планової перевірки яка проводилась в період з року по було надано припис від який не виконано 13
не місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування уповноваженим у сфері поводження з відходами інформацію про відходи пов'язану ними діяльність тому числі випадки несанкціонованого попадання відходів навколишнє природне середовище вжиті щодо цього заходи 13
встановлено факт засмічення земельної ділянки 13
не надання інформації екологічного характеру 13
не здійснюється засобами вимірювальної техніки у тому числі автоматизованими облік забору та використання води 13
не вирішено питання щодо подання декларації про відходи 13
контроль за якістю та кількістю зливових вод не ведеться 12
склад та властивості відходів не визначені погоджені 12
первинний облік формі 1-вт не впроваджено 12
підприємством не забезпечено надання в повному обсязі інформації та копій документів що розглядаються ході інспекційної перевірки огляд території всіх структурних підрозділів підприємства 12
підприємство не подає звітності щодо утворення використання знешкодження та видалення відходів відпрацьованих мастил до держекоінспекції 12
не здійснюється контроль за якістю і кількістю скинутих у водні зворотних вод забруднюючих речовин 12
порушено права державної власності на води 12
не розроблено паспорт на кожну установку очистки газу 11
підприємством не забезпечується проведення виробничого контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 11
зберігання та видалення відходів здійснюються з порушенням вимог екологічної безпеки 11
статистична звітність за формою 2-тп повітря та розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку не 11
не виконано припису від року щодо усунення порушень природоохоронного законодавства 11
не здійснюється контроль за якістю води водних у контрольних створах 11
не щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 11
відносини між власниками або користувачами земельних ділянок і мисливських угідь не врегульовані відповідними договорами ст 21 зу про тваринний світ 11
перевіркою конвертерного цеху підприємства встановлені наступні порушення в вимог ті та дозволу на викиди не міксеру 2 відділення внаслідок чого при заливки чавуна міксер відбуваються неорганізовані газопилової суміші через правил теуог допускається експлуатація аспіраційної установки машини скачування шлаку з підсосами повітря негерметичний огляді конвертеру продувки сталі у допускалось короткочасне вибивання пилу газів продуктів плавок під юбки окг чим недодержуються вимоги технологічної інструкції північ за відсутності кілець і печі від забезпечена герметичність 1 відбувається дільниці гоу 11
не вжито достатніх заходів з охорони земель 11
статистична звітність за формою 1-відходи до органів статистики не здається 11
порушення правил експлуатації водогосподарських споруд 10
проекти зон і поясів санітарної охорони артсвердловин винесення їх меж в натуру відсутні 10
не вимоги щодо видалення відходів екологічно безпечними методами 10
відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами підземна вода 10
договори щодо видалення чи утилізації інших видів відходів відсутні 10
не впроваджено ведення журналу відповідно до типової форми первинної облікової документації 1-вт облік відходів та пакувальних матеріалів і тари 10
висновок з оцінки впливу на довкілля позитивний державної екологічної експертизи відсутні 10
не виконано п припису у житомирській області від 10
матеріали первинного обліку в частині охорони атмосферного повітря під час перевірки на розгляд не надані 10
облік забору води не здійснюється 10
реєстрові картки оув розроблено не на всі види відходів що утворюються підприємстві 10
на лісовій ділянці в кварталі лісництва встановлено незаконну порубку дерев сосни 10
відсутні правовстановлюючі документи на право користування земельними ділянками ст 125,126 земельного кодексу україни 10
не виконано припис який надавася за результатами попередньої перевірки 10
припис щодо розроблення інвентаризації відходів відповідно до фактичного стану підприємства не виконано 10
дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відсутній 10
реєстрові картки оув відсутні 9
проект балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції підприємстві відсутній 9
проектна документація на влаштування виробничих ділянок впровадження нової техніки технології та по перепрофілюванню окремих цехів виробництва інших промислових і господарських об’єктів з відповідним погодженням розгляд не надано 9
не виконаний п 11 припису 145/02-16 від 26.04.2019 а саме стали на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря 9
не укладено договори з юридичною особою яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів 9
невиконання раніше наданих приписів 9
звіти про водокористування за формою 2тп-водгосп річна затвердженою наказом мінприроди 78 не подаються 9
підприємством порушено здійснення викиду в повітря 9
вимоги припису виконано суб’єктом господарювання не надано інформацію у термін зазначений контролюючим органом стосовно виконання пунктів 9
відсутні документи що посвідчують право користування земельними ділянками лісового фонду 9
не здійснюються заходи щодо запобігання забрудненню водних стічними дощовими сніговими водами що відводяться з території 9
ліквідаційний тампонаж свердловини на воду не придатних для експлуатації 9
незаконна рубка дерев 9
не виконано вимоги припису а саме 9
на підприємстві не виконано пункти припису від а саме проводити технічне навчання і перевірку знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу інженерно-технічного персоналу менше одного разу три роки обслуговуючого залученого до рік п.3 розробити їх роботи п.4 здійснювати облік криниці п.7 подавати про водокористування за п.9 провести повну інвентаризацію відходів визначенням переліку що утворюються в процесі виробничої діяльності підприємства кількості та визначити показник загального утворення у разі якщо пзув перевищує 1000 умовних одиниць та/або обсягу оброблення чи утилізації більше 100 тонн заповнити реєстрові карти об’єктів розміщення випадку граничне значення є меншим подати декларацію заходи для максимальної реалізації передачі іншим споживачам або підприємствам установам організаціям займаються збиранням обробленням утилізацією 9
допускає зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях 9
статистична звітність по формі 1-відходи не складалась та подавалась п г ст 17 зу про відходи 9
підприємством не виконані приписи які надавались попередньої перевірки 9
договори щодо передачі чи утилізації інших відходів що утворюються при діяльності підприємства відсутні 9
підприємством не подається до державної екологічної інспекції у сумській області звітність щодо утворення та поводження з відпрацьованими мастилами 8
не забезпечено очисними спорудами необхідної потужності що запобігають забрудненню і засміченню вод та необхідною вимірювальною апаратурою здійснює облік об'ємів скидання води 8
інформацію про фактичний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами г/сек та час роботи викидів годин по стаціонарному джерелу з моменту введення експлуатацію побутової до усунення порушення підтвердженням у вигляді отриманого дозволу на викиди стаціонарних джерел лабораторних досліджень вимірювань журналу обліку робочого часу обладнання тощо не надано 8
на підприємстві не забезпечено передача відходів підприємствам що займаються їх утилізацією та безпечним видаленням 8
не зберігання і застосування засобів захисту рослин стимуляторів їх росту мінеральних добрив токсичних хімічних речовин та інших препаратів 8
договори та підтверджуючі документи щодо утилізації видалення всіх видів відходів що утворюються на підприємстві відсутні 8
встановлено факт порушення державного обліку відходів а саме відсутня інвентаризація джерел утворення виробництва та споживання 8
в матеріалах інвентаризації не всі джерела утворення викидів забруднюючих речовин атмосферне повітря 8
оформлений наказ на визначення відтворювальних ділянок але не за вимогами встановленими порядком затвердженим наказом 4 8
моніторинг за станом ґрунтів та атмосферного повітря в місці відходів не здійснюється 8
не передаються в установленому порядку відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму ємністю 7 а/год та більше на утилізацію підприємствам що здійснюють діяльність із заготівлі утилізації відпрацьованих хімічних джерел 8
межі заказника не закріплено в натурі на місцевості межовими знаками 8
відсутній паспорт місця видалення відходів 8
не припис державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища волинської області від 8
повірки засобів вимірювальної техніки що перебувають в експлуатації та здійснюють облік об’ємів забору і скидання води перевірки не представлено 8
не виконання раніше наданих приписів 8
в ході перевірки було встановлено що підприємством не виконано п 1 припису до акту від року а саме графі 2 журналу обліку вилучених водних біоресурсів промисловий журнал місця 7
під час візуального огляду території підприємства встановлено факт змішування та спільного зберігання відходів різного морфологічного стану 7
порушення правил експлуатації споруд устаткування апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу не паспортизоване 7
порушено правила експлуатації водогосподарських споруд 7
лісництво квартал 11 виділ 2 площа га вибіркова санітарна рубка 2018 року виявлено o незаконну рубку сироростучого дерева бука лісового діаметром пня 30 см на кореневих лапах якого відсутнє відпускне тавро і затіска дане дерево не зазначено у матеріалах відведення ділянки в та відповідно лісорубному квитку об’ємом м3 за зовнішніми ознаками даного забарвлення зрізу а також наявність тирси залишків гілок крон було зрубано орієнтовно період проведення рубки розмір шкоди завданої лісу згідно додатку 1 постанови кму від 23.07.2008 665 склав грн очистку лісосіки чому числі ти метровій зоні межами площі 7
не укладено договір на передачу тпв 7
роботи з ідентифікації підприємства як об'єкта підвищеної небезпеки плани ліквідації та локалізації аварійних ситуацій не надані 7
не забезпечується захист земель від засмічення 7
протоколи вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел викиду відпрацьованих газах автомобіля на розгляд не надано 7
інформацію надано не своєчасно 7
не забезпечено виконання вимог дозволу на спеціальне водокористування та подання щорічного звіту до київської гідрогеологічної експедиції даних режимних спостережень відомостей про фактичний водозабір результати хімічних аналізів згідно форми 7-гр підземні води 7
організовані стаціонарні джерела викидів осдв відповідно до вимог чинних нормативних документів які регламентують відбір проб промислових в атмосферне повітря не обладнані та пронумеровані що є порушенням кнд метрологічне забезпечення інструкція гост атмосфера метод определения скорости и от источников обгрунтовуючі матеріали 7
порушення правил передачі відходів 7
для пакування продукції підприємством використовується тара та пакувальні матеріали при цьому не забезпечується приймання утилізація використаних пакувальних матеріалів і тари договір на збирання утилізацію підприємстві відсутній 7
зберігання та видалення відходів не здійснюється відповідно до вимог екологічної безпеки а саме перевіркою зафіксовано змішування поліетилену скла у баках для сміття 7
моніторинг впливу виробничої діяльності підприємства на стан підземних вод ґрунтів та не ведеться 7
невиконання раніше наданого припису посадових осіб що державний контроль в галузі онпс 7
ненадання екологічної інформації передбаченої законодавством 7
не виконано пункт 1.1 припису до акту від по року а саме ведеться первинний облік всім видам відходів які утворюються на підприємстві за встановленою формою 1-вт 6
перевищення нормативів гдс 6
первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та природно-заповідного фонду 6
на підприємстві не забезпечено виконання умов дозволу спецводокористування в частині здійснення контролю якості води та замірів рівня у свердловинах один раз квартал надання до київської звіту згідно форми 7-гр підземні 6
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних та інших пересувних засобів 6
відсутній дозвіл або декларацію на здійснення операції у сфері поводження з відходами не розроблено інвентаризацію відходів відповідно до фактичного стану підприємства урахуванням всіх видів що утворюються при діяльності 6
правовстановлюючі документи на землекористування не оформлені 6
порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів 6
артсвердловина вимірювальною апаратурою що здійснює облік об'єму води не забезпечена 6
підприємством частково не виконано п припису виданого 01.12.2017 року акт від 01.12.2017р вимог та заходів 6
відсутні договори зі спеціалізованими організаціями для передачі відходів п є ст 17 закону україни про відходи 6
не забезпечено укладання договорів на передачу відходів з суб’єктами господарювання які забезпечують їх утилізацію та безпечне видалення 6
не п припису від а саме надається інформація про стан поводження з відпрацьованими мастилами оливами за формами відповідно до додатків порядку збирання перевезення зберігання оброблення перероблення утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил 6
незаконна рубка неочистка лісосіки 6
відсутній дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів для яких пзув перевищує 1000 6
суб’єктом господарювання не дотримано умови спеціального водокористування визначено дозволом на спеціальне 1376 4 розділу ііі за протоколом вимірювань показників складу та властивостей вод від 15.10.2019 встановлено скидання зворотних з очисних споруд випуск 1 у річку хомора перевищенням нормативів гдс по бск5 мг/дм3 при нормативі хск р спостерігається погіршення якості річкової води контрольному створі 500 м нижче скиду в порівнянні із контрольним створом 100 вище наступним речовинам сухий залишок 1,3 рази завислих речовинах хлориди сульфатах фосфатах азоту амонійному 2,6 6
не впроваджено здійснення контролю за вмістом забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів встановленим нормативам журнал обліку результатів перевірки автомобільного парку а також про направлення несправних на ремонт та/або вимірювання відсутній протоколи технічного стану в яких вказано інструментально-лабораторні параметрів викидів пересувних джерел 6
документи на земельними ділянками не згідно вимог чинного законодавства 6
суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду контролю 6
в пл га лісництва на рубці головного користування встановлено що очистка площі від порубкових решток проводиться неодночасно із заготівлею деревини 6
виявлено невиконання вимог припису держекоінспекції у львівській області 04 від року а саме пункту не вживаються заходи для отримання правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою 6
допускається на всій териториї підприємства змішування відходів різних за своїми властвостями 6
підприємством не забезпечено виконання умов дозволу на спеціальне водокористування від у частині встановлення пристрою свердловині проведення замірів рівня води свердловинах складання звіту за формою 7-гр 6
не виконано пункти припису від а саме забезпечити облік забору та використання води в журналах встановленого зразка ведення первинного поточного обліку кількості типу і складу відходів що утворюються зберігаються видаляються згідно форми 1вт визначити склад властивості ступінь їх небезпечності для навколишнього середовища передачу на знищення або знешкодження небезпечних які території підприємства відповідним організаціям мають ліцензію здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами призначити відповідальних осіб розробити план організації роботи укласти договір побутових 6
при здійсненні рубки головного користування 2018 року проведення здійснив спалювання рештків ближче 25 м до стіни ростучого лісу у кварталі виділ площею в межах лісництва дп крижопільський лісгосп 6
не ведеться 1-вт 5
за результатами діяльності підприємства у 2018 році не показник загального утворення відходів та дозвільного характеру 5
або декларація на розміщення відходів відсутні 5
лісництво квартал виділ 18 3 19 не забезпечено та усунуто порушення в частині складування порубкових решток за межами лісосіки що є виконанням п припису 01/03 від 27.05.19 5
при огляді технологічного та пилоочисного обладнання споруд устаткування коксового цеху встановлені наступні порушення вивантаженні коксу на рампи кб 1 у собі вогнища чим недодержуються вимоги дозволу викиди в правил експлуатації теуог не газоходу гоу видачі з відбувались неорганізовані пилу через аспіраційної системи убвк до коксохімічного виробництва а саме 4 проведенні контролю було встановлено вимог розташування місць відбору проб стаціонарних джерел викидів після коксової батареї джерело 1201 1214 відповідають вимогам кнд забезпечення відбір промислових що є порушенням п умов які встановлюються дозволі забруднюючих речовин атмосферне повітря 02.02.2017 виданого мінприроди україни 5
інформація щодо остаточних місць видалення утилізації відходів відсутня 5
своєчасно не інформує центральний орган виконавчої влади що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища раціонального використання відтворення і природних ресурсів про виникнення аварійних забруднень 5
встановлено факт порушення правил передачі відходів а саме відсутні договори на утилізацію відпрацьованих мастил промасленого дрантя та інших 5
у кварталі виділ допущено залишення дерева в завислому стані 5
не надано екологічну інформацію стосовно виконання пунктів припису від 5
не надана інформація про стан виконання припису 5
ненадання інформації екологічного характеру щодо поводження з відпрацьованими мастилами 5
на момент перевірки проектну документацію з розділом овнс та відповідними погодженнями розгляд не надано 5
інформацію щодо відведення зливових стічних вод підприємством не надано документи на передачу відсутні 5
реєстрова карта об"єктів утворення оброблення та утилізації відходів не розроблено ст 28 закону україни про відходи 5
проектна документація на влаштування виробничих ділянок будівництво реконструкцію технічне переоснащення розширення перепрофілювання ліквідацію демонтаж об’єктів з відповідним погодженням розгляд не надано 5
на момент проведення позапланової перевірки виконання припису підприємством не отримано дозвіл викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами тов що є порушенням ст 11 закону україни про охорону атмосферного 5
на пункт 3 припису від надати до держекоінспекції таблиці характеристика джерел викиду та утворення з документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами звіту по інвентаризації стаціонарних тов не виконано 5
на не впроваджено здійснення контролю за вмістом забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів встановленим нормативам 5
пункти державної екологічної інспекції у хмельницькій області від року виконано а саме не 5
на момент проведення позапланової перевірки підприємством не усунені виявлені правил експлуатації полігонів побутових відходів а саме встановлені автомобільні ваги для обліку кількості усіх видів що полігон полігоні тпв обладнано зону мийки автотранспорту забезпечено нагірною канавою запобігання витіканню за межі полігона поверхневих вод територія оснащене системами захисту ґрунтових вилучення та знешкодження біогазу фільтрату встановлено освітлення в темний час доби полігону 5
з метою належного контролю за дотриманням законодавства про екологічну та радіаційну безпеку під час операцій металобрухтом надавалися приписи від для обов'язкового виконання які на теперішній виконані частково 5
не заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів речовин 5
статистична звітність 1-відходи складається не в повному обсязі та достовірно за переліком відходів що утворюються при діяльності підприємства 5
пункт припису від застрахувати відповідальність тов за шкоду яку може бути заподіяно аваріями на об'єктах поводження з небезпечними відходами життю здоров'ю майну фізичних та/або юридичних осіб не виконано 5
не збирання очищення та відведення зливових стоків з території підприємства в повному обсязі у відповідності до вимог законодавства 5
не виконаний припис від а саме отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел заведено журнал обліку відходів за формою 1 вт 5
в період з по підприємство здійснювало без дозволу на спеціальне водокористування 5
не отримано дозвіл на викиди 5
відсутній первинний облік відходів 5
не забезпечено додержання вимог правил технічної експлуатації установок очистки на 5
не надається щоквартальний звіт до у кіровоградській області про утворення та рух відпрацьованих мастил 5
пошкодження до ступеня не припинення росту дерев 5
документи на користування земельною ділянкою не оформлені у відповідності до вимог законодавства 5
неподання інформації екологічного характеру 5
укласти договори щодо передачі відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму ємністю 7 а/год та більше зі спеціалізованими підприємствами з утилізації чи на їх приймальні пункти не допускати зберігання трьох місяців дня закінчення строку експлуатації або оформлення документа про непридатність для внаслідок фізичного морального зносу непоправного браку пошкодження інших причин що є порушенням ст 17 закону україни хімічні джерела 5
спеціальний паспорт на кожне місце чи зберігання або видалення відходів не 5
приписи не виконані в повному обсязі 5
відсутня державна реєстрація прав на земельні ділянки територій та об’єктів природно-заповідного фонду 5
технологічні нормативи використання води на одиницю продукції підприємстві відсутні 5