Державна служба України з питань праці

Назва порушеня Кількість порушень
не розроблено плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці якими мають бути ознайомлені працівники 5303
за лавою на 3-х рамах арочного кріплення встановлено по одній крепіжній скобі у замкових з’єднаннях що є порушенням 3.р нпаоп 10.0-1,01-10 правил безпеки вугільних шахтах гзу 1127 1743
орт заїзд осі гор.1265м не відповідає вимогам правил безпеки а саме в районі навантажування гірничої маси зі шс осях гор.1262м відсутнє освітлення та двостороння сигналізація для скрепериста порушено п.26 глава 1 розділ і правила під час розробки родовищ рудних нерудних корисних копалин підземним способом нпаоп 0.00-1.77-16 1321
підприємством не проведене декларування робіт підвищеної небезпеки роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра згідно п 6 додатку порядку видачі дозволів виконання та експлуатацію застосування машин механізмів устатковання пкму 1107 від 26.10.2011 848
на сув-350 не працює мех блокування нпаоп 10.0-1.01-10 пбп.3 гл.2.р i гзу 1127 339
на освітлення що є порушенням п 1 глави 9 розділу iii 5 i правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання нпаоп 0.00-1.80-18 300
в кабінах ліфтів відсутні правила користування ліфтом що є порушенням п.9.7.13 нпаоп 0.00-1.02-08 будови і безпечної експлуатації 297
небезпечні зони на будівельному майданчику не позначені знаками небезпеки та попереджувальними написами що є порушенням п.4.17 нпаоп 45.2-7.02-12 дбна.3.2-2-2009 охорона праці і промислова безпека у будівництві 292
відсутній акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів 285
особа служби охорони праці не має i групи з електробезпеки що є порушенням вимог п 1.3.2 нпаоп 40.1-1.21-98 правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 266
суб’єктом господарювання виконуються роботи підвищеної небезпеки без подання до територіального органу держпраці декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки а саме що на висоті понад 1,3 метра 249
не складений та погоджений з держпраці список працівників які мають право проведення оперативних переговорів енергопостачальною організацією 209
на зарядному блоці гор м фактична глибина свердловини склала при проектній що не відповідає вимогам типового проекта буровзрывных работ методом скважинных и шпуровых зарядов в карьере чао ингулецкий гок чим порушено п 6.3 р i нпаоп 0.00-1.66-13 правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення 196
відсутній журнал обліку та зберігання засобів захисту 154
не розроблений перелік посад і професій які повинні проходити стажування та тривалість їх 145
дані порушення стали можливими через ослаблення контролю з боку керівництва за дотриманням вимог нормативних актів оп та промислової безпеки нпаоп гзу 1127 141
заповнення матеріалу паспорту запасів не відповідає розділу 4 п 4.1 инструкции по нормированию показателей извлечения руд техническим технологическим и кономическим критериям их прогнозированию учету в процес се подземной разработки железорудных месторождений 2012р а саме відсутні підписи маркшейдера порушено 3.8 единых правил охран недр при разработке твердых полезных ископаемых нпаон 00.0-1.01-85 139
експлуатація рейкової колії у виробці конвеєрного штреку на здійснюється не відповідно до вимог чинного законодавства рейкова колія забаластована 138
роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці а саме організував проведення аудиту охорони 137
не розроблені комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці 131
не наданий розрахунок штату електрослюсарів що є порушенням р і нпаоп 10.0-1.01-10 гзу 1127 129
на підприємстві не ведуться особисті картки обліку спеціального одягу взуття та інших засобів індивідуального захисту 128
не проведено атестацію працівник на 1 групу допуску з електробезпеки 126
в місцях для підключення до електричної мережі переносних електроприймачів струму відсутні написи що вказують про напругу та вид 123
частково несправне підкранове освітлення в/п крана що є порушенням п.2,р.2,гл.i правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт нпаоп 0.00-1.75-15 118
біля установки що використовує газ не вивішені схеми газового обладнання із зазначенням номерів запобіжної і запірної арматури контрольно-вимірювальних приладів 117
яка використовується не та зазначені дата проведення наступного випробування належність до цеху дільниці тощо що є порушенням п 7.12 7.14 розділу i нпаоп 0.00-1.71-13 правила охорони праці під час роботи з інструментом пристроями 112
допускається експлуатація рамного металевого податливого кріплення у конвеєрному штреку на пк 2рами при незатягнутих боках виробки 111
в/п кран обліковий у експертному висновку крана не підписана довідка про характер що є порушенням п 4 пкму 687 від 26.05.2004 порядок проведення огляду випробування та експертного обстеження технічного діагностування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки 109
в паспорті блоку руху запасів не панелі по порушено пункт 3,18 єдиних правил охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин нпаон 00,0-1,01-85 розділ 4 4.1 інструкції нормуванню показників вилучення руди технічним,технологічним і економічним критеріям їх прогнозуванню обліку процесі підземної розробки залізорудних 2012р 108
на першому поверсі не вивішена табличка із зазначенням назви ліфта вантажопідіймальності номера телефону для зв’язку з обслуговуючим персоналом або аварійною службою 104
підприємства не оснащені засобами автоматичної сигналізації та автоматичного пожежогасіння приміщень будівель споруд поверхневого комплексу гірничих виробок шахт що є порушенням п.2 гл.1 р.іх правил безпеки у вугільних шахтах нпаоп 10.0-1.01-10 п.7.2.1 додаток 9 пожежної для підприємств вугільної промисловості напб б.01.009-2004 99
приміщення протікає на підлозі калюжі з водою що є порушенням розділ ііі п 1.1 нпаоп0.00-7.11-12 загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників 99
не обладнання глава 1 п.1 правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв і відповідного затверджено наказом міністерства соціальної політики україни 19 січня 2018 року 62 95
робітники дільниці не ознайомлені під підпис з заходами по забезпеченню безпечного ведення очисних робіт у небезпечних зонах порушення правил безпеки вугільних шахтах нпаоп 10.0-1.01-10 гзу 1127 94
особа відповідальна за устаткування не пройшла навчання та перевірку знань по нпаоп 0.00-1.81-18 правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює тиском 93
порушення нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в приписі від 2017 року усунені у повному обсязі 92
відсутній перелік професій та посад працівників які від повторного інструктажу 92
не перелік робіт що виконуються за нарядами розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації 91
відповідальний за організацію роботи з охорони праці не має групу i електробезпеки 90
відсутній журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями 90
відсутній перелік робіт на висоті затверджений наказом які виконуються за нарядами-допусками 88
не виконані вимоги органу державного нагляду контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства а саме пунктів припису головного управління держпраці у київській області від року 86
не призначена посадова особа відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства закладу 83
відсутній журнал обліку перевірки та випробування електроінструменту трансформаторів перетворювачів частоти переносних світильників 83
на території транспортних засобів не схема руху та працівників з показом дозволених заборонених напрямків що є порушенням роз xiii п.1.8 нпаоп 0.00-1.62-12 правила охорони праці автомобільному транспорті 83
не оглядів електроустановок що є порушенням вимог п правил безпечної експлуатації споживачів затверджених наказом держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 4 зареєстрованих в міністерстві юстиції україни 10.02.1998 за 93/2533 нпаоп 40.1-1.21-98 82
фактичні обставини відображені в акті перевірки 82
до виконання робіт на висоті допускаються особи які не пройшли відповідне спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно вимог типового положення про порядок проведення і перевірки питань нпаоп 0.00-4.12-05 затвердженого наказом державного комітету україни нагляду за охороною від 26 січня 2005 року 15 зареєстрованого в міністерстві юстиції лютого 231/10511 зі змінами 79
видача працівникам і повернення ними засобів індивідуального захисту не обліковується в особистих картках обліку спеціального одягу взуття та інших 1 до нпаоп 0.00-4.01-08 що є порушенням вимог п 4.10 положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом взуттям іншими засобами 79
конвеєрний хідник пл.с11 горизонту 620м місце ведення робіт пк-65 місця не замінено три поламані стійки посилюючого кріплення що є порушенням п.3 гл.6 р правил безпеки у вугільних шахтах нпаоп 10.0-1.01-10 78
на геологічних м 1:500 не нанесені тушшю порушено п 3.8 единых правил охран недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых нпаон 00.0-1.01-85 р 3.2.12 інструкції з геологічного обслуговування гірничорудних підприємств які розробляють залізні руди підземним способом 78
на робочих місцях відсутні інструкції з охорони праці 76
службою охорони праці не видаються керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків що є порушенням п.4 нпаоп 0.00-4.21-04 типового положення про службу 71
сторінки журналу реєстрації інструктажів з охорони праці не пронумеровані 70
роботодавцем не одержано дозвіл держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки а саме технічне обслуговування устатковання напругою понад 1000 в 70
на драбині що використовується відсутній інвентарний номер дата проведення наступного випробовування та належність дільниці 69
не в повному обсязі залитий водяний заслін нпаоп 10.0-1.01-10 гл.7.р.vi гзу 1127 67
на план з охорони праці будівельного майданчика що є порушенням п.1 розділу нпаоп 45.2-7.03-17 мінімальних вимог тимчасових або мобільних будівельних майданчиках 66
у 594 конвеєрного штреку на виробка не утримується відповідно до вимог технологічної проектної документації тпд деформовані та вибиті дві рами арочного кріплення акп 3/11,2 66
в підземній гараж-зарядній допущено експлуатацію електровоза ам-8д 1 з наступними порушеннями відсутній пісок пісочницях 65
під час укладання трудового договору роботодавець не інформує працівника розписку про умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів які ще усунуто можливі наслідки їх впливу здоров'я права пільги компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства колективного 61
не проведена реєстрація встановлено на облік в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці ліфтів зав що є порушенням пункту 9.1.1 правил будови і безпечної експлуатації нпаоп 0.00-1.02-08 60
не виконується графік виходів по дільниці в 2-4 зміни необхідна кількість працівників нпаоп гзу 1127 58
не перелік робіт з підвищеною небезпекою 57
з навчання водіння та які безпосередньо зайняті на роботах зазначених у переліку робіт де є потреба професійному доборі встановленому порядку не і перевірку знань нормативно-правового акту нпаоп 0.00-1.62-12 правила охорони праці автомобільному транспорті 56
не забезпечено достатню кількість електротехнічних працівників утримання експлуатації і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів 55
недодержання законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці 55
не проведено експертне обстеження ліфта реєстр у разі закінчення граничного строку експлуатації 55
на пк штреку допущено експлуатацію виробки за відсутності другої скоби в замкових з'єднаннях рамах металевого аркового кріплення 55
новоприйнятим працівникам після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи не проводиться під керівництвом досвідчених працівників стажування протягом менше 2-15 змін 55
не паспорт на газове господарство 54
на газопроводах не позначено напрямок потоку газу 54
в наказах про прийняття працівників на роботу не робиться запис проведення вступного інструктажу 52
не розроблений перелік професій посад і видів робіт на які повинні бути розроблені інструкції з охорони безпеки праці що діють в межах підприємства 52
при контрольному опитуванні електрослюсаря підземного на знання порядку обслуговування електрообладнання та електропускової апаратури останній показав незадовільні провести позаплановий інструктаж 51
перед введенням нового блоку в експлуатацію не затверджений у встановленому порядку проект організації виконання робіт пвр на ведення підривних по подрібненню негабаритів та заторів дучках як роботи з підвищеною небезпекою відповідності додатком 1 від 04.09.2017 за до положення про порядок складання погодження затвердження проектів пор для структурних підрозділів прат суха балка затвердженого наказом генерального директора підприємства 25.04.2016 1618 даним повинно ознайомлювати працівників початку очисного виймання порушено п 1.3 розділу і опрацювання власником нормативних актів охорону праці що діють підприємстві нпаоп 0.00-6.03-93 50
на момент перевірки підприємстві відсутні навчені в установленому порядку ітп і працівники які пройшли навчання перевірку знань по нпаоп 20.0-1.02-05 правила охорони праці деревообробній промисловості можуть бути допущені до виконання робіт організації обслуговування експлуатації технічному обслуговуванню ремонту деревообробних верстатів 49
роботодавець не виконав законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці від управління держпраці у області 49
ворота не обладнані пристроями що виключають їх самовільне закриття або відкриття 49
не виконано 1 3 обов'язкового до виконання припису від виданого посадовою особою управління держпраці у чернігівській області за результатами планової перевірки 48
в навчальному закладі кількість працюючих більше 50 осіб не має відокремленої посади інженера з охорони праці 47
не призначено відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників які мають електротехнічну підготовку пройшли перевірку знань у встановленому порядку 47
не надана програма вступного інструктажу 46
допущений до експлуатації тепловоз 2те10м госп з чим порушено вимоги п 1.3 гл 1 нпаоп 27.5-1.13-79 правил безпеки на залізничному транспорті підприємств системи міністерства чорної металургії 1.5 розділу х технічної залізничного транспорту промислових 46
не графіки технічного огляду обслуговування і ремонту об’єктів систем газопостачання 46
відсутня схема електропостачання обладнання 46
вибої підготовчих виробок а також сполучення лав із штреками розподільні пункти та інші місця групового розміщення електроустаткування в дільничних виробках не захищаються автоматичними системами локалізації спалахів метану і вугільного пилу на початковій стадії їх виникнення 46
не розроблений план локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання 45
на маркшейдерському розрізі осі не нанесена геологічна інформація а саме контур рудного покладу та вміщуючих порід в межах виїмкової панелі порушено п 18.3.9 інструкції з виконання маркшейдерських робіт нпаон 74.2-5.01-85 45
порушення відображені в приписі від усунені повному обсязі 44
закладом не проведено декларування робіт з підвищеної небезпеки а саме роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра є порушенням 43
не працездатна світлова сигналізація лебідки лв-25 що встановлена та експлуатується на 220 конвеєрного штреку 42
відсутній робіт на висоті 41
на момент перевірки не виконано припис 36/2.2 від 14.08.2018 р а саме застосовується марочна система при експлуатації електровізків що є порушенням р.іі ч 8 п.17 нпаоп 0.00-1.75-15 правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 40
деформовано ванни що є порушенням р.7 п нпаоп 27.0-1.01-08 правила охорони праці в металургійній промисловості 40
на підприємстві перегляд інструкцій не проводиться в строки передбачені нормативно правовими актами з охорони праці основі яких їх розроблено рідше ніж один раз 5 років а для робіт підвищеною небезпекою 3 роки 40
завідувач господарства як особа відповідальна за електрогосподарство у встановлений термін не пройшла навчання і перевірку знань по електробезпеці 40
на підприємстві не розроблені програми для конкретних професій відповідно до функціональних обов’язків працівників які затверджуються керівником проведення стажування дублювання 39
у не ведеться журнал обліку перевірки та випробування електроінструменту трансформаторів перетворювачів частоти переносних світильників що є порушенням вимог п 6.7.36 додатку 6 нпаоп 40.1-1.21-98 правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 39
галереї конвеєрів що є порушенням п 1 розділу ii глави 3 xii правила охорони праці під час дроблення і сортування збагачення корисних копалин огрудкування руд та концентратів затверджені наказом міністерства соціальної політики україни від 15.05.2018 року 39
відсутня програма вступного інструктажу 39
перед введенням нової виїмкової одиниці у експлуатацію розпорядчим документом керівника шахти усі діючі виробки нового блоку не розподілені для нагляду за їх кріпленням пристроями та обладнанням між посадовими особами дільниці 39
на підприємстві з кількістю працюючих більше 50 осіб не створена служба охорони праці 38
відсутній журнал обліку 38
ємність з піском заповнена на 38
захаращені підходи до машинного приміщення ліфтів встановлених за адресою м суми вулиця шевченка будинок 2 під’їзди вул роменська 100 під’їзд іллінська 12/1 котляревського 2/6 38
проходи до робочих місць не утримуються у чистоті та порядку очищуються від сміття захаращені матеріалами виробами що є порушенням п.6.1.9 нпаоп 45.2-7.02-12 дбна.3.2-2-2009 охорона праці і промислова безпека будівництві 37
не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту із записом результатів огляду в журнал обліку зберігання 37
не проведене спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників безпосередньо зайнятих на роботах зазначених у переліку робіт підвищеною небезпекою затвердженому наказом держнаглядохоронпраці україни від 26.01.2005 15 та зареєстрованому в міністерстві юстиції 15.02.2005 232/10512 виконання газонебезпечних відсутні навчальні плани програми спеціального протоколи засідання комісії перевірки 37
виявлені порушення пб стали можливими в наслідок недостатнього стану контролю промислової безпеки з боку 1тр шу за дотриманням вимог нормативно правових актів охорони праці що є 10.0-1.01-10 гзу 1127 37
не список адміністративно-технічних працівників яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок 37
не поновлено оперативні написи 37
в закладі не організовано роботу щодо проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам по охороні праці 36
не затверджено списки працівників які мають право на видачу нарядів розпоряджень 36
роботодавець не організував проведення періодичних медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі 36
у місцях тимчасового встановлення переносних заземлень частково 36
схеми ел постачання не відповідає положенню в цехах немає зведеного розрахунку на нпаоп 10.0-1.01-10(пб п.8 гл.1.р.viii гзу 1127 36
прат шахтоуправління покровське не оснащено засобами автоматичної сигналізації та автоматичного по-жежогасіння приміщень будівель споруд поверхневого комплексу гірничих виробок шахти в повному обсязі виконується план графік монтажа пожежної автоматичних установок пожежогасіння на 2019рік монтажу систем виробках шу 36
відсутній електротехнічний персонал 35
перед введенням нової виїмкової одиниці в експлуатацію не завершені повному обсязі нарізні роботи у панелі а саме проведення дучок по штреку скреперування осі впродовж п.м що відповідає технічному проекту від 35
на в’їзді до підприємства відсутній дорожній знак обмеження максимальної швидкості 10 км/год що є порушенням роз iii п 6.4 нпаоп 0.00-1.62-12 правила охорони праці автомобільному транспорті 35
не призначено відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку особу 34
виймання вугілля в очисному вибої лави 134/1 здійснюється не у відповідності до паспорту пл.пн7 а саме для при пересуванні приводу конвеєра по штреку та стояків рамах кріплення штрека над вікном встановлено 1 додаткову раму з деревом довжиною 6 м 34
дозволено роботу ліфта реєстр у якого мають місце несправності які впливають на безпечну експлуатацію а саме відсутнє освітлення шахти не 34
датчики бокового сходження на станції стрічкового конвеєра позиції виставлені таким чином що не відключають привід у випадку стрічки в сторону більше ніж 10 її ширини встановлені 34
допуск до стажування дублювання не оформлюється наказом у якому визначається тривалість та вказується прізвище працівника відповідального за проведення 34
не інструктажі з надання допомоги потерпілим від нещасних випадків а також правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій 34
відсутні розпорядження накази керівника закладу про допуск до самостійної роботи новоприйнятих працівників після закінчення стажування дублювання і перевірки у них знань з питань охорони праці 33
відсутній перелік робіт які проводяться в порядку поточної експлуатації 33
в ході позапланової перевірки тов далі товариство згідно наданих документів встановлено що роботодавець не подав до фонду соціального захисту інвалідів звіти про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за 2017 2018 роки чим порушує вимоги частини дев’ятої статті 19 закону україни основи соціальної захищеності україні 33
не ведеться журнал обліку та зберігання засобів захисту що є порушенням пункту 4.4.2 правил експлуатації електрозахисних затверджених наказом міністерства праці соціальної політики україни 05.06.2001 р 253 нпаоп 40.1-1.07-01 33
про право виконання робіт з підвищеною небезпекою додатка положення порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям пов'язаним роботами шкідливими важкими умовами праці а також підвищеної небезпеки нпаоп 00.0-4.24-03 саме на 33
відсутній журнал перевірок технічного стану транспортних засобів 33
технічне обслуговування ліфта з реєстр електромеханіками проводиться не якісно після проведення ремонту на гальмо встановлена кришка важелем для чим порушено вимоги пунктів п 6.6.7 п.9.7.15 правила будови і безпечної експлуатації ліфтів нпаоп 0.00-1.02-08 32
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей устаткування ізоляції 32
не розроблено план протиаварійних тренувань 32
заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується пізніше ніж три дні до початку 32
відсутній журнал реєстрації інструкцій які діють на підприємстві 31
не призначена особа яка заміщує відповідального за електрогосподарство в разі його відсутності 31
не проведено що є порушенням п р ііі правил безпеки систем газопостачання далі нпаоп 0.00-1.76-15 31
відсутня проектна документація на електрозабезпечення з усіма змінами 31
не призначені працівники навчені в установленому порядку відповідальні за організацію і безпечне виконання робіт на висоті 31
в/п кран обліковий не відрегульовані гальма механізму пересування крану 31
допускається експлуатація шахтного локомотиву ам8д 1 при несправному 31
гірничі виробки об’єкти машини устаткування і робочі місця не обладнані автоматичними пристроями системами протиаварійного захисту а також засобами колективного способами виявлення та усунення небезпечних шкідливих виробничих чинників забезпечено функціонування єдиної системи моніторінгу у шахтній атмосфері метану крім шахт що відповідними на шахтах за метаном категорії 31
допущені до роботи без проведення з ними повторного інструктажу питань оп основної професії 31
в відсутні засоби необхідні для надання першої медичної допомоги 31
на корпусах електроінструменту відсутні інвентарні номери та дати наступних перевірок що є порушенням вимог п 6.7.37 нпаоп 40.1-1.21-98 правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 31
в кабінеті інформатики не заведено журнал використання пк часу та закінчення заняття вмикання вимикання електроживлення 31
не виконуються вимоги правил на поломані сидіння що є порушенням нпаоп 92.7-1.01-06 правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки 30
ч 9 ст.19 закону 875 підприємством не надано жодних документів які б свідчили про подання щорічних звітів у відділення фонду соціального захисту інвалівдів за 2017 2018 роки зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю 30
не затверджено положення про енергетичну службу підприємства 30
у місцях підключення до електричної мережі споживачів відсутні написи що вказують напругу та вид струму є порушенням гл 1 розділу ii правила охорони праці під час роботи з інструментом пристроями затверджених наказом міністерства енергетики вугільної промисловості україни від 19.12.2013р 966 зареєстрованих в міністерстві юстиції 25.02.2014р за 327/25104 нпаоп 0.00-1.71-13 30
не призначена особа відповідальна за електрогосподарство 30
у кабінеті відсутня інформація про місцезнаходження і номер телефону найближчого закладу охорони здоров’я де можуть надати кваліфіковану медичну допомогу що є порушенням вимог п 1.5 р нпаоп 80.2-1.01-12 правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах лабораторіях фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів 30
на не з органами держпраці нормативні показники вилучення руди в панелі балансовий запас порушено п 3.18 єдиних правил охорони надр при розробці родовищ твердых корисних копалин нпаон 00.0-1.01-85 інструкції по визначенню нормуванню і обліку показників із для гірничо-геологічних умов шахти імені артема шахтоуправління підземного видобутку ват арселорміттал кривий ріг 30
в підземних мережах напругою понад 1140 не здійснюється захист ліній від витоків замикань на землю що є порушенням п.1 гл.7 р.viii нпаоп 10.0-1.01-10 30
на момент перевірки у підприємства відсутній дозвіл управління держпраці сумській області експлуатацію ліфтів які установлені обслуговуємому підприємством житловому фонді за адресами м шостка вул чернігівська 14-1 під’їзд пп 400а зав 5498 виготовлений 1979 срср 14-2 39086 маяковського 14-3 підїзд 471а 42590 1991 14-4 42589 14-5 17617 1990 14-6 17613 14-7 653 14-8 658 свемовська 2б-1 93385 1985 2б-2 9721 1986 вороніжська 44-1 122768 1988 44-2 122767 44-3 132855 1989 44-4 132856 4-1 17567 4-2 17566 4-3 17016 4-4 9406 4-5 9731 4-6 9886 29
не на відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 29
при звільненні працівників виплата всіх сум що належать їм від не в день звільнення 29
в інструкції з охорони праці для відсутній розділ вимоги безпеки аварійних ситуаціях 29
інструкції з охорони праці не видані працівникам на руки під розпис 29
в закладі не проводиться стажування знов прийнятим працівникам підприємства відсутній наказ про проходження працівників якому вказана тривалість та прізвище працівника відповідального за проведення 29
не контрольний огляд газового господарства рідше ніж два рази на рік 29
не освітлені підходи до машинного приміщення 28
фахівець служби охорони праці який зобов’язаний контролювати безпечну експлуатацію електроустановок не має групи з електробезпеки 28
не чим порушено розділи i нпаоп 11.1-1.01-08 правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості україни 28
ліфта реєстр не що є порушенням глава розділ правил будови і безпечної експлуатації ліфтів затверджених наказом державного комітету україни з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 р 190 зареєстрованих в міністерстві юстиції 07.10.2008 за 937/15628 нпаоп 0.00-1.02-08 28
під час перевірки виявлено що та з метою визначення якості виготовлення оцінки технічного стану складових частин деталей або їх елементів на відповідність технічним вимогам тощо не проведено огляду відповідно до п.8 порядку проведення випробування експертного обстеження діагностування машин механізмів устатковання підвищеної небезпеки затвердженою постановою кму від 26 травня 2004 р 687 порушено п.40 розділ іі правила безпеки розробки родовищ рудних нерудних корисних копалин підземним способом нпаоп 0.00-1.77-16 охорони праці 28
порушень не виявлено 28
відсутній журнал реєстрації вступного інструктажу з 28
прокладання тимчасових електромереж напругою до 1000в виконано проводами і кабелями по землі на робочих місцях проходах що є порушенням п.6.4.3 нпаоп 45.2-7.02-12 дбна.3.2-2-2009 охорона праці промислова безпека у будівництві 28
відсутні виміри опору ізоляції перехідних опорів повного петлі фаза-нуль 28
осі метра під час перевірки виявлено що на силові кабелі освітлювальні і сигналізації та зв’язку по виробці прокладені з порушенням вимог правил безпеки нормативного акту охорони праці а саме впродовж метрів усі разом в деяких місцях переплетені між собою не забезпечує відстані освітлювальних кабелів від силових менше ніж 0,2м силовими кабелями 5 см 28
кабелі-подовжувачі не проходять періодично та рідше 1 разу на 6 місяців перевірку згідно з вимогами дсту іес 60745-1:2010 27
у місці ведення вогневих робіт прохід захаращено 27
не проведено чергове випробування електрозахисних 27
на у кабині машиніста крану відсутній знак безпеки обережно електрична напруга що є порушенням додатка 8 п.6 нпаоп 40.1-1.07-01«правила експлуатації електрозахисних засобів 27
не подовжено термін експлуатації підйомної машини 27
відсутній затверджений перелік інструкцій діють на підприємстві 27
допускаються до роботи працівники без проведення інструктажу 27
працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи не пройшли підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі навчання та перевірку знань з питань охорони праці надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків а також правил поведінки у разі виникнення аварії 26
не призначено працівника який відповідає за стан засобів захисту 26
не розроблено та затверджено роботодавцем план роботи графік обстежень підрозділів підприємства щодо організації робочих місць у відповідності до вимог нормативно правових актів з охорони праці відповідно яких здійснюється робота служби 26
не складені та затверджені в установленому порядку плани робіт графіки обстежень служби охорони праці 26
не пронумеровані обладнання запобіжна і запірна арматура 26
не призначено особу що заміщує відповідальну за електрогосподарство 26
безпосередньо на роботах зазначених у переліку робіт де є потреба професійному доборі не висновок психофізіологічної експертизи згідно п 2.13 порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджено наказом міністерства охорони здоров’я україни від 21.05.2007 246 та зареєстровано мінюстом 23.07.2007 за 846/14113 25
пускач пві-125 що вмикає штреку не позначений чітким написом вказує установку яка включається або дільницю а також розрахункову величину уставки спрацьовування максимального струмового захисту його кришка відділення апаратури опломбована іменним пломбіром 25
не визначено наказом роботодавця перелік професій працівників що мають проходити стажування на робочому місці перед початком самостійної є порушенням п.7.4 нпаоп 0.00-4.12-05 25
відсутній експертний висновок про подовження терміну експлуатації 25
не створено службу охорони праці 25
не обрано уповноважену найманими працівниками особу затверджено положення про діяльність уповноважених осіб з питань охорони праці 25
не поповнено проходження станом на 25
не розроблено перелік адміністративно-технічних працівників яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок що встановлюється особою відповідальною за електрогосподарство та затверджується керівником підприємства 25
кран облік на панелях опору мосту крану відсутній знак безпеки обережно електрична напруга 25
з охорони праці відсутній план роботи та графік обстежень затверджений роботодавцем 25
на підприємстві відсутній перелік необхідних інструкцій з охорони праці у відповідності затвердженим штатним розкладом 24
не закінчені монтажні роботи по 24
відсутні паспорти на запобіжні клапани пкн 200 6 штук газопроводу коксового газу інв 4153 чим не виконано акту 05.6-02/034 від 19.06.2018р що є порушенням п 1.5 глава 1 розділ xviii нпаоп 27.1-1.09-09 правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії 24
в посвідченнях про перевірку знань електротехнічного персоналу відсутня відмітка проходження медичного огляду 24
непрацездатний пристрій для відключення приводу стрічкового конвеєра 1л 80 1 який подає вугілля з будь-якої точки його довжини 24
звіти про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за 2017-2018 роки до обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів не 24
працівникам підрозділу з порушенням строків виплати заробітної плати пізніше семи днів після закінчення періоду за який здійснюється виплата 24
водяний заслон не укомплектований сосудами 24
трубопровід відстає від вибою на м 24
не призначена особа відповідальна за збереження та справність електроінструменту 24
на протязі не встановлено необхідна кількість нпаоп гзу 1127 24
гірничий майстер увтб обстежив маршрут в зміну порушення виявив роботи забороняв начальник зміни з оп пилипенко с.в даний 3 внутрішньовідомчий контроль другого рівня за маршрутом 2 березні 2018р проводився вимогами нормативних документів дані стали можливими через ослаблення контролю боку керівництва дотриманням вимог актів та промислової безпеки нпаоп 10.0-1.01-10 24
не всі електричні щити зачинені 24
в журналі вступного інструктажу не вік особи яку інструктують 24
структурна колонка вугільного пласта з відображенням покрівлі та підошви за 2019р 23
небезпечні зони на будівельному майданчику не позначені знаками небезпеки та попереджувальними написами 23
з працівниками не проводяться повторні інструктажі в терміни визначені нормативно-правовими актами охорони праці 23
у випадку проходження штреку на допущено залишення порожнеч за кріпленням 23
кошти на оплату праці спрямовувались не у першочерговому порядку 23
переносна металева драбина інвентарний номер відсутній що знаходиться у підсобному приміщенні періодично під час експлуатації 1 раз на 12 міс не випробовується статичним навантаженням 23
відсутній журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання мереж 23
відсутній журнал реєстрації осіб що потерпіли від нещасних випадків на виробництві 23
за лавою на рамах ак встановлено по одній скобі в нпаоп гзу 1127 23
тов не проведення ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів що перебувають на балансі підприємства є порушенням вимог п 3 порядку та обліку підвищеної небезпеки затвердженою постановою кму 956 від 11.07.2002 року про ідентифікацію і декларування безпеки 23
не призначено працівника який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймального обладнання 22
в на електролампах розжарювання відсутні розсіювачі екранувальні або захисні ґрати відповідно п.11.7 гл ii правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 22
відсутній акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між підприємством енергопостачальною організацією 22
в інструкціях з охорони праці у розділу загальні положення відсутній перелік видів спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту що належать до видачі працівникам даної професії виду робіт згідно чинними нормами із зазначенням стандартів або технічних умов на них 22
при оформлені результатів проведення інструктажів в графі 5 журналу реєстрації з питань охорони праці на робочому місці не вказується назва інструкції відповідно до якої проводився інструктаж 22
на момент перевірки відсутнє повідомлення про ідентифікацію потенційно небезпечних об’єктів що перебувають балансі підприємства 22
робочого майданчика 6 інв в 1 порушення розд 3 п.1.4 нпаоп 27.0-1.01-08 правила охорони праці металургійній промісловості п стандарт підприємства експлуатація будівельних конструкцій промислових будівель і споруд стп 232-78-2012 22
при невиплаті звільненим працівникам всіх належних сум в день звільнення таким адміністрацією підрозділу не виплачується середній заробіток за весь час затримки по фактичного розрахунку 22
під час перевірки на екскаваторі екг-10 госп який виконував гірничі роботи гор м північно-східній частині кар'єру деформована частина поручневого огородження з правої сторони напірного майданчика 22
не створено комісію з приймання і перевірки зіз що надходять на підприємство їх відповідність вимогам нормативних документів та результатам оцінки представників адміністрації уповноваженої найманими працівниками особи питань охорони праці 22
не вказаний номер на кожному поверсі який добре видно з кабіни пасажирських ліфтів завод 22
в використовується металева якій не проведено періодичне випробування 1 раз на статичним навантаженням 22
на спеціальній дошці розподільного пункту рп відсутній запис результатів перевірки стану вибухобезпеки електропускового обладнання перед початком зміни пб нпаоп 10.0-1.01-10 гзу 1127 22
біля в’їзду на будівельний майданчик не встановлена схема руху автотранспорту та знак обмеження швидкості 22
не ведеться журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань 22
на підприємстві не забезпечено контроль з боку роботодавця за організацією робочих місць у відповідності до нормативно-правових актів охорони праці а саме проводяться обстеження оформленням відповідних документів щодо організації приписи та інші підтверджуючі проведення контролю документи відповідно яких здійснюється робота служби 22
відповідальна за електрогосподарство завгосп наказ від не пройшла навчання з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів у відповідності до п 2.18 правил 22
на пк по штреку допущено експлуатацію рейкової колії при закріпленні стиків два болти а не чотири що може призвести до сходження рухомого складу з рейок 21
не встановлено захисний кожух між двигуном та приводом 21
згідно з вимогами паспорта 12 технологические автомобильные дороги петровского карьера ширина проїжджої частини технологічної автомобільної гор м на в частині кар’єру 3 маркшейдерських осях базіс повинна складати фактично ділянці довжиною складає 21
на розподільному пункті рп відсутня схема електропостачання пор п 8.1.8 пб нпаоп 10.0-1.01-10 гзу 1127 21
відсутній перелік інструкцій з охорони праці необхідний для працівників усіх професій і всіх видів робіт підприємства 21
службою охорони праці не забезпечено систематичний контроль за своєчасним розробленням нових і відповідністю діючих інструкцій вимогам законодавства їх періодичним переглядом та внесенням змін доповнень до них надання відповідної методичної допомоги розробникам 21
порушуються терміни проведення повторного інструктажу на роботах з підвищеною небезпекою 1 раз 3 місяці для решти робіт 6 місяців 21
первинні повторні позапланові і цільові інструктажі не завершуються перевіркою знань 21
відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на експлуатацію технологічних транспортних засобів інв б/н 21
на момент перевірки не виконано припису 41/5.1 від 24.06.2019р а саме що є порушенням нпаоп 29.2-1.01-58 загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств машинобудування 21
відсутня однолінійна схема 21
не організовано проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до порядку постанова кму 442 від 01.08.1992 р 21
лебідка лгкн закріплена з порушенням паспорту пб нпаоп 10.0-1.01-10 гзу 1127 21
не розроблено перелік необхідних інструкцій 21
не проведено перевірку надійності ущільнень вводів і випусків підземних інженерних комунікацій будівель 21
не в повному обсязі забезпечений засобами індивідуального захисту 21
в інструкціях з охорони праці у розділі загальні положення відсутні перелік і характеристика основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для цієї професії цього виду робіт особливості їх впливу на працівника 20
для 305 штреку не встановлено технічно досяжні рівні залишкової запиленості повітря 20
зовнішнім газопроводам не проведено комплексне приладове обстеження відповідно п 5.3 розділу порядку технічного огляду оцінки та паспортизації стану здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання 20
у розвантажувальної частини розливної машини 4 відсутня пристосування для механізованого вибивання чашок з що є порушенням нпаоп 27.1-1.02-97 правил безпеки в доменному виробництві 20
на момент перевірки не надано копію протоколу засідання атестаційної комісії з атестації зварників 20
у непрацездатному стані завіса 20
прозір між краєм підручника та робочою поверхнею шліфувального круга більше 3 мм 20
керівник підприємства не забезпечив виконання раніше виданого припису від 2018 р а саме виконані пункти 20
не переглянута інструкція з охорони праці 20
на рамі моторної частини відсутній виробничий щіток що містить експлуатаційні данні про локомотив передбачений інструкцією по шахтного підвісного локомотива 110 20
розширення рейкової колії в процесі її експлуатації у виробці на прямолінійній ділянці перевищує 15мм 20
працівники підприємства не забезпечені в повній мірі спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 20
не проводиться транспортних засобів при випуску на лінію та їх з лінії 20
перед початком робіт на будівельному майданчику не визначені небезпечні зони та позначені відповідними знаками 20
не виконані вимоги нормативно-правового акту з охорони праці електромеханік навчений відповідно до вимог нпаоп 0.00-4.12-2005 20
на схемі електропостачання дільниці осі та затвердженої головним енергетиком не зазначені напруга уставки струму максимальних реле номінальні струми плавких вставок запобіжників в апаратах силової освітлювальної мереж 20
не відновлено фарбування зовнішньої поверхні газопроводів систем газопостачання у відповідності до вимог гост 14202-69 трубопровод промышленных предприятий опознавательная окраска предупреждающие знаки и маркировочные щитки та дсту б в.2.5-29:2006 19
працівники які обслуговують електроустановки не забезпечені необхідними засобами захисту відповідно до норм комплектування 19
в паспорті блоку руху запасів на графічному матеріалі відсутні підписи дільничого геолога порушено п.18.3.9 инструкции по производству маркшейдерских работ нпаон 74.2-5.01-85 пункт 3.8 единых правил охран недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых 00.0-1.01-85 19
не надано паспорт заводу-виробника на зварювальний апарат який зазначений в заходах по забезпеченню безпечного ведення вогневих робіт підприємстві 19
відсутня програма стажування для інструктора індивідуального водіння 19
на дизелевозі відсутня автоматична система пожежогасіння са1 передбачена інструкцією по експлуатації шахтного підвісного локомотива 110 та переносні вогнегасники 19
не поновлені позначки напрямку потоку газу на газопроводах що є порушенням п 4.15 розділу і правил безпеки систем газопостачання нпаоп 0.00-1.76-15 19
у посвідченнях про перевірку знань на другу групу з електробезпеки машиністів крану металургійного виробництва відсутня відмітка результати медичного огляду що є порушенням п 2.1.3 нпаоп 40.1-1.21-98 правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 19
не організовано проведення попередніх періодичних медичних оглядів працівників певних категорій зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року відповідно вимог порядку затвердженого наказом міністерства охорони здоров’я україни від травня 2007 246 зареєстрованого в міністерстві юстиції 23 липня за 846/14113 19
ліфтам встановлених за адресами м суми вул інтернаціоналістів буд 6 під’їзди і іі ііі харківська 32 не проведено після відпрацювання експлуатації 19
не було проведено регламентні роботи по опосвідченню стану безпеки електроустановок споживачів 19
у карті технологічного процесу розробки лісосіки дільниці 3 кварталу 143 виділу 27 обходу 15 на технологічній схемі не показано що є порушенням вимог п нпаоп 02.0-1.04-05 правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості 19
порушення вимог законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці промислової безпеки зазначені в пункті припису від 23.04.2018 74 3.3 усунуто не повному обсязі а саме на сполученні східним виїмковим штреком впродовж 5 метрів у місці переходу працівників контактний провід підвішений висоті менше ніж 2,0м головки рейки також цій ділянці зламане металевого кріплення свп-27 пошкоджена затяжка лісоматеріалом за ним 6 деяких місцях з'єднанні відсутні вузли хомути через пошкодження висота вільного проходу для частині виробки становить 1,8м ширина між кріпленням найбільш виступаючою кромкою габариту рухомого складу 0,7м має місце захаращення вільних проходів відпрацьованими трубами 100 мм лісоматеріалами порушено п.1 розділ іі п.9 глава 2 і п.6 3 ііі п.5 п.8 правила під час розробки родовищ рудних нерудних корисних копалин підземним способом нпаоп 0.00-1.77-16 19
на дні підлозі оглядової канави розташованої ремонту та зберігання відсутні міцні дерев′яні решітки трапи 19
порушення строків виплати заробітної плати 19
при контрольному опитуванні дільниці робіт на вміння користуватися шахтним ізолюючим саморятівником показав незадовільні знання провести позаплановий інструктаж 19
не вжито негайних заходів по відновленню пошкодженого кріплення на бортового штреку пласта п7н сокальський а саме поламана затяжка небезпечно нависають відшаровані породи покрівлі 19
у журналах реєстрації інструктажів не вказано назви та номера інструкцій з охорони праці по яким проводились інструктажі 19
не в повній мірі виконані законні вимоги органів держпраці а саме пп припису від головного державного інспектора відділу нагляду на управління у чернігівській області ст.13 ст.39 закону україни про охорону праці 19
журнал інструктажів на робочому місці не прошнурований та скріплений печаткою 19
до роботи на електроустаткуванні напругою 380в(електроплити для їжі що встановлені у харчоблоці допущені кухарі які не навчання об'ємі вимог ii групи з електробезпеки якості працівників 18
первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів а також набутих навичок безпечних методів праці особою яка проводила інструктаж 18
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці ведеться порушеннями не вказується номер інструкції по якій проводиться інструктаж 18
в згідно п ii правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 91 зареєстровано міністерстві юстиції україни 2 березня 2012 р за 350/20663 18
згідно книзі нарядів у зм наряди на виконання робіт видані без вказівки члена дгк зміні 18
відсутній журнал реєстрації інструкцій 18
порушення в 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 116 125 126 127 128 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 припису від виданого перевірки усунуті повному обсязі 18
замовник або керівник будівництва за календарних днів до початку виконання будівельних робіт на не повідомив територіальний орган держпраці попередню інформацію про формою з мінімальні вимоги охорони праці тимчасових мобільних майданчиках нпаоп 45.2-7.03-17 18
відсутній щоквартальний графік перевірки технічного стану транспортних засобів за встановленої формою згідно п 6.1 6.3 додаток 2 порядок автомобільними перевізниками 18
у встановлений термін до управління держпраці черкаській області не надіслано повідомлення про результати ідентифікації за формою опн-1 відповідно вимог п 18 24 25 порядку та обліку об’єктів підвищеної небезпеки затвердженого постановою кму 956 від 11.07.2002 р 18
орт-заїзд осі гор.1420 метра перед введенням нової виїмкової одиниці у експлуатацію не завершені роботи по очищенню від гірничої маси вільного проходу для людей рейкового шляху та канавки стоку шахтної води впродовж метрів що відповідає технічному проекту зі зміненнями до нього за 18
забезпечити комплектацію транспортних засобів згідно вимог нормативно-правових актів з охорони праці медична аптечка знак аварійної зупинки 18
кран облік у машинному відділенні відкрита ел.шафа що є порушенням п.6.1.1 нпаоп 40.1-1.32-01 правила будови електроустановок електрообладнання спеціальних установок 18
двері електроустановок щитів не замкнені 18
складування матеріалів конструкцій і виробів здійснюється не у відповідності до вимог стандартів на ці матеріали п.6.3.4 система стандартів.охорона праці промислова безпека будівництві основні положення дбн а.3.2-2-2009 18
не вказано місця надходження води до гірничої виробки 18
працівники підприємства не забезпечені приміщенням для 18
не розроблені програми стажування для новоприйнятих працівників відповідно до професій та робіт що виконуються в закладі електротехнічних є порушенням п.7.6 нпаоп 0.00-4.12-05 18
на заїзді штреку відсутній вказівний знак з найменуванням виробки покажчиком напрямку і довжини шляху виходу поверхню 18
перевищення однієї рейки над іншою на прямолінійній ділянці колії штреку пласта більше 4мм 18
відсутні дані випробування на щільність трубопроводу кисню доменної печі проводиться один раз у 5 років що є порушенням п 12.16 глава12 нпаоп 0.00-1.65-88 правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря 18
не вказано кут падіння вугільного пласта за 2019р 18
в журналі реєстрації інструктажів відсутні записи про проведення стажування та допуск до самостійної роботи 18
на підприємстві не розроблено інструкцію з охорони праці і гр електробезпеки 17
в/п кран обліковий світлова сигналізація наявності напруги на головних тролеях 17
для забезпечення перевірки знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами птеес правил технічної експлуатації електроустановок споживачів розділ i п 2.7 станом на не був розроблений перелік посад та професій електротехнічних електротехнологічних яким присвоюється відповідна група електробезпеки 17
не нанесено кліваж вугільного пласта та порід покрівлі за 2019р 17
при проведенні інструктажів з питань охорони праці не проводиться перевірка знань та допуск до роботи 17
на ярусах клітьового ствола допущено експлуатацію розпірних балок лівого одинарного відділення з наскрізною корозією 17
допускається знаходження під напругою не розтягнутого та підвішеного гнучкого кабеля на пк штреку 17
не показано кут падіння вугільного пласта за 17
не встановлено на завод 1102 1 під по вул торф’яна 25 а 1050 2 1051 3 врубеля 15 м львів в та що є порушенням п нпаоп 0.00 1.02-08 правила будови і безпечної експлуатації ліфтів 17
відсутній паспорт заводу-виробника на зварювальний апарат 17
в машинному приміщенні ліфта зберігаються матеріали що не використовуються для технічного обслуговування та ремонту 17
допускається експлуатація пускового електрообладнання пускача пві 250 що живить скребковий конвеєр сп-250 у виробці штреку при несправному механічному блокуванні відкриття швидковідкриваючої кришки без зняття напруги 17
відсутній перелік робіт які можуть виконуватися за нарядом і розпорядженням 17
в/п кран облік м цеховий одного механізму пересування крану що є порушенням роздiла ii глави 4 пункта 2 нпаоп 0.00-1.75-15 17
в інструкції з праці розділ вимоги безпеки аварійних ситуаціях не містить відомості про ознаки можливих ситуацій характерні причини аварій засоби та дії спрямовані на запобігання можливим аваріям порядок дій особисті правила поведінки працівника при виникненні аварії згідно планом її ліквідації тому числі разі виникнення під час зміни повідомлення роботодавця ситуації які можуть призвести до застосування засобів протиаварійного захисту сигналізації допомоги потерпілим 17
в/п обліковий у кабіні машиніста відсутній перелік вантажів що переміщуються вантажопідіймальним краном із зазначенням їх маси 17
відсутня експлуатаційна документація паспорт від заводу виробника у відповідності до якої виконується монтаж демонтаж експлуатація та обслуговування обладнання а саме на спу шахти випуску року 17
на вп шахта не виконуються графіки заміни підйомних канатів навішених установках що є порушенням правил безпеки у вугільних шахтах нпаоп 10.0-1.01-10 пл шт факт 17
обліку та опосвідчення балонів які перебувають на що є порушенням вимог п 7.1.3 4 нпаоп 0.00-1.59-87 правила безпеки і безпечної експлуатації посудин працюють під тиском 17
не виконані вимоги нормативно-правового акту з охорони праці до паспортів ліфтів обліковий вірно занесено посаду ім’я та по батькові і підпис працівників відповідальних за організацію робіт технічного обслуговування ремонту його справний стан 17
тупикова оглядова канава не обладнана стаціонарними колесовідбійними пристроями для коліс 17
порушення усунено 17
стрічковий конвеєр не укомплектовано роликами по нижній гілці од що є порушенням р.іх правил безпеки у вугільних шахтах нпаоп 10.0-1.01.10 17
кран облік на табличці крана не вказані знову встановлені терміни что і пто 17
на кабелі живлення не поновлено напис бірці 17
на момент перевірки у не робочому стані пристрій для відключення приводу конвеєра з будь-якої точки його довжини що є порушенням п.1 гл.6 р.vіі правил безпеки вугільних шахтах нпаоп 10.0-1.01-10 17
на частині оглядової канави не розсікач висотою 17
з’їзд з гор м на борту кар’єру 3 ділянка довжиною в маркшейдерських осях базис має повздовжній ухил технологічної автомобільної дороги який не відповідає техніко-економічному розрахунку врахуванням забезпечення безпеки руху та вимогам паспорта 12 технологические автомобильные петровского карьера згідно повинен складати до 80 о фактично складає 17
на ярусі скіпового ствола допущено нависання пошкоджених дощок та балок з драбинного відділення 17
не працює механічний привід підйому запобіжного бар’єру нпаоп 10.0-1.01-10 ii гзу 1127 17
в інструкції розділ загальні положення не містить відомості про сферу застосування правила внутрішнього трудового розпорядку що стосуються питань охорони праці специфічні особливості організації та технологічних процесів і трудові обов’язки працівників цієї професії перелік характеристику основних небезпечних шкідливих виробничих факторів для їх впливу на працівника видів спеціального одягу взуття інших засобів індивідуального захисту які мають видаватися працівникам конкретної згідно з чинними нормами із зазначенням вимог до використання законодавством санітарні норми особистої гігієни яких повинен дотримуватись працівник при виконанні роботи 16
освітлювальна мережа на відмітці м не відповідає проекту частково розукомплектована 16
інструкції з охорони праці не вивішено біля робочих місць 16
не всі забої по змінам забезпечені членами вгк нпаоп 10.0-1.01-10 пбп.6 гл.3.р i гзу 1127 16
відсутні екзаменаційні білети для перевірки знань з питань охорони праці 16
відсутній орієнтовний перелік робіт по опосвідченню стану безпеки 16
на підприємстві не створена газова служба затверджено відповідне положення про газову службу та визначено особу відповідальну за газове господарство 16
ліфтам встановлених за адресами м суми вул шевченко будинок 2 під’їзди 1 3 лермонтова 13 4 іллінська 51 г харківська 30/2 лівий правий не проведено позачерговий технічний огляд після відпрацювання нормативного терміну експлуатації 16
по штреку з пк допускається експлуатація рамного металевого податливого кріплення при відсутності верхньої металевої міжрамної стяжки 16
на запобіжний бар’єр не обладнаний дистанційним керуванням п.22 гл.1 р іі пб нпаоп 10.0-1.01-10 гзу 1127 16
не звіт до фонду соціального захисту інвалідів 16
має місце багаточисельних руйнувань кабельних споруд на відмітці м що не виключає можливість виникнення в лініях механічних пошкоджень 16
не проводиться технічне обслуговування внутрішніх газопроводів будинку 16
на прикріплена видному місці табличка форматом не менше ніж 300 200 мм із зазначенням таких 1 дозволений тиск або температура води 2 число місяць і рік наступних внутрішнього зовнішнього огляду гідростатичного випробування що нпаоп 0.00-1.81-18 правил охорони праці під час експлуатації обладнання працює тиском 16
не призначено наказом відповідальну особу за безпечну експлуатацію які встановлено на майданчику 16
не нанесені диспетчерські найменування у відповідності до вимог п 3.20 птеес на електроперемикачах в харчоблоці що є порушенням 16
підприємство не отримало дозволу на експлуатацію кран-балок 3 одиниць цех виробництва м’яких сирів одиниці сиру та 1 одиниця котельня 16
витік термін перезарядки 2-х вогнегасників 16
на дільниці накачування шин відсутня таблиця робочих тисків шинах транспортних засобів які експлуатуються підприємстві 16
непрацездатний кран пожежно-зрошувального трубопроводу прокладеного у виробці головного південного вентиляційного штреку пласта п8в на 16
в шахтах пасажирських ліфтів завод на пристроях для підвішування вантажопідіймальних засобів які призначені проведення ремонтних робіт не вказана вантажопідіймальність або допустиме навантаження 16
не виконані вимоги нормативно-правового акту з охорони уся інформація про виконаний ремонт на ліфтах вид ремонту дата виконання прізвище та підпис виконавця роботи відмітки усунення несправностей заносяться виконавцем в журнал технічного огляду який повинен знаходитись машинному приміщенні ліфтів 16
не повідомлення до дпс про прийняття працівника на роботу 16
на момент перевірки працівники підприємства не у повному обсязі забезпечені спеціальним одягом взуттям згідно діючих норм 16
не проведена ідентифікація об’єкту підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової маси небезпечних речовин котельня п 3 порядку ідентифікації та обліку об’єктів затвердженого постановою кму від 11 липня 2002 р 956 16
в/п кран обліковий на табличці крану відсутні позначення наступної дати часткового та повного технічного огляду 16
в/п кран обліковий не для що відповідає п інструкції з охорони праці працівників відповідальних за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів та машин іоп є порушенням статті 14 закону україни про охорону 16
в/п кран обліковий у кабіні машиніста відсутні діелектричні рукавички що не відповідає п 2.2.8 інструкції з охорони для машиністів кранівників електричних кранів мостового типу іоп 232-90-2014 16
в книзі нарядів дільниці не вказані члени дгк 16
працівники не в повному обсязі забезпечені спецодягом спецвзуттям та іншими зіз 16
відсутній наказ про призначення особи відповідальної за електрогосподарство 16
не проводиться професійний робітників згідно з вимогами порядку проведення медичних оглядів певних категорій проходять психофізіологічну експертизу 16
з працівниками не проведено повторний інструктаж охорони праці 16
не ліфтів які встановлені за адресою м шостка вул садовий бульвар б.8 3 під’їзд реєстр 356 зав 4 355 1971 б 12 1 243 16 172 3304 2 173 3301 174 148 164 149 165 151 166 20 137 1061 138 1062 139 1063 миру 432 942 433 434 430 944 5 431 943 6 429 941 16
на підприємстві відсутні картки обліку засобів індивідуального захисту що є порушенням додатку 1 п.9 нпаоп 0.00-7.17-18 мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками робочому місці 16
відсутні однолінійні схеми розподільчих установок з вказаними величинами струму автоматичних 16
не розроблені графіки технічного огляду обслуговування і ремонту об'єктів систем газопостачання та затверджені посадовою особою підприємства власника орендаря наймача споруд системи 16
призначено обслуговувальний персонал який не пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування 16
ходове відділення вздовж комбайнового перевантажувача захаращене кріпильними матеріалами пор.п.1гл 2р пб нпаоп 10.0-1.01-10 гзу 1127 15
відсутній дозвіл держпраці на експлуатацію спеціального пристрою в якому виконується спускання працівників у вугільний бункер при веденні ремонтних робіт 15
відсутній напис на дверях машинного приміщення стороннім вхід заборонено 15
на підприємстві відсутній перелік посадових осіб які повинні проходити перевірку знань в спеціальних закладах 15
технічні огляди трас надземних прибудинкових газопроводів не здійснюється рідше ніж один раз на 6 місяців результати обходів фіксуються у журналі технічних оглядів і 15
лебідка лв-25 що змонтована по штреку експлуатується із несправним аварійним гальмом яке автоматично спрацьовує при припиненні подачі енергії 15
у місці зберігання кисневих балонів відсутні знаки безпеки 15
сланцевий заслон на не доукомплектовано судинами кількість інертного пилу відповідає розрахунку що є порушенням п.18 гл.7 р.vі правил безпеки у вугільних шахтах нпаоп 10.0-1.01-10 15
не перелік газонебезпечних робіт 15
книга не прошнурована підписана та скріплена печаткою 15
роботодавець не забезпечив охороною праці а саме забезпечено виконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за виконано попередньо виданий припис від із пунктів 15
розподіл засобів захисту з визначенням місць зберігання не зафіксовано в затверджує роботодавець підприємства 15
не погоджені плани розвитку гірничих робіт по дп шахта ім на 2019 рік в частині їх безпечного ведення що є порушенням п.12 гл.1 р.і правил безпеки у вугільних шахтах нпаоп 10.0-1.01-10 15
ліфта реєстр 23959 який встановлений за адресою київська обл м бровари вул ярослава мудрого буд 88 не 15
відсутній перелік робіт підвищеної небезпеки 15
роботодавець не організував на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки зіз працівникам 15
працівникам закладу не проведено інструктаж з електробезпеки для присвоєння i групи 15
порушення 4 частини статті 19 зу про основи соціальної захищеності інвалідів в україні щодо подачі звіту зайнятість і працевлаштування до вінницького обласного відділення фонду соціального захисту за 2017 р 01 березня 2018 15
не сформовані план-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань оп 15
працівники не пройшли навчання і перевірку знань з електробезпеки на групу 15
до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих що потребують професійного добору допущені особи з ліфтів за відсутності висновку психофізіологічної експертизи 15
в/п обліковий на крана не оновлені дані щодо дати наступного часткового та повного технічного огляду 15
в несправному стані система пилоподавлення на пункті перевантаження гірничої маси з привідної станції стрічкового конвеєра нпаоп 10.0-1.01-10 пб п р.vіі гзу 1127 15
не призначена особа для виконання функцій служби охорони праці 15
опитуванням проведеним під час перевірки виявлено що дільниці не знає пла щодо свого робочого місця сигналів аварійного оповіщення правил поведінки аварій запасних виходів місць розташування засобів протиаварійного захисту і самопорятунку та вміє ними користуватися 15
на тятивах переносної металевої драбини що знаходиться у підсобному приміщенні відсутні інвентарний номер дата проведення наступного випробування 15
в встановлено вогнегасник з витікшим терміном перезарядки 15
на дизелевозі в обох кабінах у несправному стані наступне керуюче обладнання передбачене інструкцією по експлуатації шахтного підвісного локомотива 110 а саме гальма прижиму педаль гідравлічного управління електронна інформаційна одиниця візу 15
будівельний майданчик не в повному обсязі забезпечений необхідними засобами колективного та індивідуального захисту що є порушенням п.4.9 нпаоп 45.2-7.02-12 дбна.3.2-2-2009 охорона праці і промислова безпека у будівництві 15
в/п кран обліковий дати наступного повного і часткового технічного огляду не відповідають зазначеним в паспорті 15
не складено акт про відповідність виконаних підготовчих робіт вимогам безпеки праці і готовності об’єкта до початку будівництва узгодженого зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною додаток м дбн а.3.2-2-2009 охорона промислова безпека у будівництві основні положення нпаоп 45.2-7.02-12 14
інструкції з охорони праці по видах робіт не переглянуті у встановлені терміни 14
не відгороджені рухомі частини лебідки лв-25 яка встановлена на конвеєрного штреку що є джерелом небезпеки для працівників 14
відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в колодязях шурфах траншеях котлованах бункерах камерах колекторах замкнутому просторі ємностях боксах топках трубопроводах 14
суб’єктом господарювання виконуються роботи підвищеної небезпеки без відповідного дозволу територіального органу держпраці на виконання робіт а саме та у вибухопожежонебезпечних зонах азс 14
року в зміну у книзі нарядів наряд не затверджений начальником зміни з виробництва 14
на пк 50 по 363 конвеєрному штреку допущено зведення тимчасової чуракової перемички з наступними порушеннями не відстань менше 2 м від 14
роботодавець не забезпечив функціонування системи управління охороною праці а саме організував проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони в порядку і строки що визначаються законодавством 14
у машинному приміщенні зберігаються сторонні речі які не відносяться до матеріалів потрібних для технічного обслуговування ліфта 14
згідно акту 14
не організовано проведення лабораторних досліджень умов праці проведена атестація робочих місць за результатами атестації складені карти 14
у кабіні машиніста крану вогнегасник з що є порушенням п.3.6 напб а.01.001-2014 правила пожежної безпеки в україні 14
не проведена ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки 14
не відповідає вимогам уніфікованих типових перетинів гірничих виробок стан рейкової колії на бортового штреку пласта п7н сокальський рейкова колія забаластована окремі шпали пошкоджені 14
не відновлені надписи щодо нумерації обладнання запобіжної і запірної арматура систем газопостачання котла реєстраційний 14
згідно книзі нарядів дільниці р у зм наряд на виконання робіт не узгоджено з дільницею втб 14
в агрегатному журналі екскаватора госп інв відсутні записи про результати огляду канатів 14
у шгрп на видному місці не розміщені схеми обладнання режимні карти та інструкції з експлуатації 14
на момент перевірки не надано дозвіл налагодження ремонт та технічне обслуговування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки що експлуатується підприємстві а саме промисловості 14
ліфтів облікові 84354 84353 пр металургів 204-а 84236 84235 прожекторна 7а 88205 88207 вул 9 84138 84137 маміна сибіряка 40 84140 84139 42 84204 35 84218 43 курчатова 39 206-а 84330 героїчна 31 84409 29 14
не встановлена періодичність оглядів електроустановок 14
вступний інструктаж проводиться в приміщенні що спеціально для цього не обладнано та без використання сучасних технічних засобів навчання навчальних наочних посібників 14
в кабіні ліфта відсутні правила користування ліфтом 14
у висновку експертизи за результатами експертного обстеження в/п крана облік відсутні відомості про приказ о проведенні та припинення експлуатації що не відповідає п 5.9 омд 00120253.001-2005 методика проведення технічного діагностування кранів мостового типу 14
не поновлено фарбування ввідного газопроводу та його кріплення яке необхідно фарбувати рідше ніж один раз на 5 років 14
не у працездатному стані освітлення 14
на в непрацездатному стані 14
не проведені профілактичні випробування та вимірювання електроустановок згідно з правилами і нормами порушення п 1.3.1 нпаоп 40.1-1.21-98 правил безпечної експлуатації споживачів 14
працівників забезпечити інструкціями з охорони праці у доступному для них місці визначеному роботодавцем урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення ними 14
не виконується графік придбання при плані т фактично придбано 14
на утруднений прохід по виробці нпаоп 10.0-1.01-10 пбп.1 гл.6 р гзу 1127 14
не опломбований корпус обмежувача швидкості 14
система нумерації нарядів порядок їх реєстрації і зберігання не встановлюється письмовим розпорядженням особи відповідальної за електрогосподарство 14
роботодавець не забезпечив за свій рахунок придбання комплектування видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці про 14
відсутня служба охорони праці 14
орт скреперування осі метра на момент перевірки виявлено що не завершені роботи по ремонту грохоту встановленого над рудозвалювальним підняттєвим та його огородження з боку проходу працівників у відповідності до відповідає проекту затвердженого від 14
на табличці котла ниисту-5 реєстраційний не зазначено дату наступного огляду 14
роботодавець не створив умови праці відповідно до нормативно-правових актів та забезпечив додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони 14
не наданий за час перевірки журнал технічних оглядів і обходів газопроводів 14
під час проведення опитування по правилам користування вогнегасником та поведінки в аварійних ситуаціях перебував робочий не спеціальному 14
не представлено перелік інструкцій з охорони праці для всіх професій та видів робіт школи затверджений роботодавцем 14
на ярусах допущено пошкодження обшивки драбинного відділення клітьового ствола присутні проміжки більші ніж 0,1м 14
в журналі реєстрації інструктажів на робочому місці відсутня інформація щодо причини проведення позапланового інструктажу 14
не проводиться контрольний огляд газового господарства 1 раз на півроку 14
відсутні на посадочних площадках ліфтів таблички з вказаним реєстраційним номером вантажопідйомністю телефону аварійної служби що є порушенням п.9.7.14 нпаоп 0.00-1.02-08 правила будови і безпечної експлуатації 14
робітники що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою е.а в.л дейнеко в.а р.р василенко л.в в.і нікіпорець в.г в.в є.в забєгаєв а.в г.м не пройшли навчання і пред'явлено посвідчення право виконання робіт підвищеної небезпеки встановленої форми а саме роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 13
на не та в журналі обліку робіт що виконуються за нарядами розпорядженнями виконання висоті є порушенням п 1.7.6 нпаоп 0.00-1.15-07 правила охорони праці під час 13
в відсутній журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки 13
кадрова бухгалтерська документація 13
не проведено працівникам інструктаж на і групу безпеки 13
не випробування опору ізоляції струмоведучих частин зварювального ланцюга 13
книзі нарядів дільниці відсутній підпис особи яка прийняла звіт 13
не заведено пронумерований прошнурований та скріплений печаткою журнал обліку газонебезпечних робіт що проводяться без оформлення наряду-допуску 13
навчального закладу не пройшла періодичну перевірку знань з питань охорони праці один раз на три роки 13
у вибої штреку в кінці гнучкого вентиляційного повітропроводу відсутні жорсткі розпірні кільця не менше двох що забезпечують нормальний переріз вихідного отвору труби 13
не перевіряється правильність показів манометрів встановлених на газопроводі контрольним приладом або перевіреним робочим який має з що однакову шкалу і клас точності 1 раз 6 місяців 13
не надано акт робіт надґрунтової дороги типу дкнл встановленої на м.к що пб 10.0-1.01-10 гзу 1127 13
не поповнено викопіювання з плану гірничих виробок 13
у журналі результатів вимірювання повітря відсутня відмітка за січень 2019 що є порушення нпаоп-10.0-1.03-90 правил безпеки на підприємствах по збагаченню й брикетуванню вугілля гзу 1127 13
недостатній рівень освітлення позиції не світить два світильники 13
на кінці вентиляційного трубопроводу не встановлений спрямляючий каркас 13
на протягом м переріз виробки становить м2 13
на кухні відсутні в достатній кількості гумові діелектричні килими та ізо-лювальні підставки 13
не представлені на момент перевірки відомості про проведення інструктажу 1 групу з електробезпеки електротехнічному персоналу 13
на корпусах електроінструменту не інвентарні номери дата перевірок 13
не укомплектований штат дільниці підземними план факт що є порушенням п.19 гл.1.р і нпаоп 10.0-1.01-10 1127 13
орт буровий осі метра перед введенням нової виїмкової одиниці у експлуатацію виявлено що закріплення виробки в районі відповідає паспорту затвердженого від головним інженером шахти а саме впродовж 2-х метрів розламана затяжка лісоматеріалом над металевим кріпленням упк-22-6,7 не проекту 13
оглядові канави не мають напрямних ребордів на всю їх довжину для попередження падіння автомобіля у канаву 13
на час перевірки суб’єктом господарювання експлуатується обладнання підвищеної небезпеки без одержання дозволу територіального органу держпраці експлуатацію застосування машин механізмів устаткування а саме та захисні системи призначені для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі м3 інв 2,8 4920203000097 13
розмежування ділянок обслуговування відповідальності зовнішніх і внутрішніх газопроводів а також установок всередині підприємства не оформлене двостороннім актом з додаванням схеми граничних із зазначенням меж балансової належності що є порушенням п 3.4 розділу нпаоп 0.00-1.76-15 13
не надано список електрозахисних засобів 13
виймання вугілля в очисному вибої лави 428 здійснюється з порушенням вимог тпд виїмкової дільниці паспорту 4-281 обладнаної механізованим комплексом 2км-87 а саме не 13
підприємством не надано відповідні документи договора які вказують на проведення технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх газопроводів будинків поточний ремонт 13
не розроблено та інструкції у з охорони праці виконання робіт що діють межах підприємства встановлюють правила і поведінки працівників на території виробничих приміщеннях будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів а саме відсутні підвищеної небезпеки технічне обслуговування ремонт ліфтів ескалаторів траволаторів монтаж демонтаж налагодження машин механізмів устатковання 13
відсутнє розпорядження про призначення відповідального за стан електрозахисних засобів 13
в акті 13
в закладі відсутні основні ізольовані електрозахисті засоби які повинні застосовуватись електроустановках до 1000в шланги електровимірювальні кліщі показчик напруги діелектричні рукавички інструмент з ізольованим покриттям 13
згідно книзі нарядів дільниці 2019р у зм наряд на виконання робіт не затверджено начальником зміни з виробництва 13
не представлений на момент перевірки наказ про призначення працівника відповідального по нагляду за утриманням і безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв відповідного обладнання утримання у справному стані безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами пристроями відповідним обладнанням машиністів підйомників стропальників працівників які виконують роботи з робочої платформи ремонтного персоналу 13
на не позначено напрямок потоку п 4.15 розділ i правил безпеки систем газопостачання нпаоп 0.00-1.76-15 13
відсутня експлуатаційна документація на обладнання що працює під тиском 13
ходовий підняттєвий осі стан підняттєвого не відповідає вимогам нормативного акту з охорони праці та паспорту закріплення затвердженого від головним інженером шахти а саме практично усі металеві сходи жорстко закріплені нахилом більше ніж 80 пошкоджений перехідний помост у підняттєвому що проекту 13
в місці приземлення з гірки на дитячому майданчику утворилась вибоїна яку не засипано піском або тирсою 13
у шахті ліфта відсутнє постійне електричне освітлення інтенсивністю не менше ніж 50 люкс 13
повторний інструктаж на робочому місці проведений не за всіма діючими в закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних працівником робіт 13
не організовано проведення і з охорони праці учнів для запобігання травматизму під час навчання їх водінню набуття навичок безпечної роботи за кермом автомобіля 13
відсутні накази про допуск до стажування новоприйнятих працівників 13
відсутні підтверджуючи документи про проведення технічних оглядів надземних газопроводів 1 раз на 6 місяців не вноситься запис в журнал 13