Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Назва порушеня Кількість порушень
щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням нкрекп зокрема постановою від грудня 2016 року про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії передачу місцевими локальними електромережами постачання регульованим тарифом для зі змінами структури 29
згідно з яким строк надання послуги приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості відповідно до договору про другого та третього ступенів цей 30 28
щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів обсягів робіт у кількісному вираженні та фінансування вартісному 22
щодо надання до нкрекп документів інформації та звітності необхідних для виконання своїх повноважень в обсягах у строки встановлені 20
глава 4 розділу іх кодексу газорозподільних систем затвердженого постановою нкрекп від 30 вересня 2015 року 2494 далі кодекс грм у частині визначення фактичного об’єму споживання розподілу природного газу по об’єкту побутового споживача між оператором і побутовим споживачем на підставі даних лічильника з урахуванням вимог 19
відповідно до ліцензіат під час здійснення перевірки зобов’язаний допускати посадових осіб нкрекп за умови дотримання цього порядку та забезпечувати для проведення 11
щодо обов’язку суб’єкта господарювання під час здійснення державного нагляду контролю допускати посадових осіб органу до заходів за умови дотримання ними порядку передбаченого цим законом 11
в частині обов’язку суб’єктів природних монополій забезпечувати посадовим особам органів які регулюють їх діяльність доступ до документів та інформації необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень а також об’єктів устаткування земельних ділянок що є у власності або користуванні 11
частині перевищення вартості виконаних заходів передбачених схваленою інвестиційною програмою понад п’ять відсотків 10
яким установлено що електропередавальна організація не має права відмовити у приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих правил 9
2.1.2 у частині відмови замовнику підписаного договору про приєднання з визначенням ньому розміру плати за частиною якого є технічні умови стандартного до електричних мереж електроустановок правил 8
щодо обов’язку ліцензіата надавати нкрекп звітність передбачену та україни додаткову з ліцензованої діяльності визначену нкре в установленому порядку 6
пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу i у частині відсутності права відмовити приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього кодексу 6
пункт 2.2 ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів україни про електроенергетику національну комісію що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ринок інших нормативно-правових актів регулюють функціонування ринку зокрема інструкції заповнення форми звітності 2-нкре 6
абзац підпункту 2.1.3 яким визначено що у разі збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики затримка в погодженні власника власників або користувача користувачів земельної ділянки електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення з письмово та відповідно вимог розділу i цих правил повідомляє замовника про терміну проектування на 30 календарних наданням документального підтвердження причин виникнення затримки 6
щодо провадження діяльності на підставі державного акта право постійного користування або власності землю 6
підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії затверджених постановою національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року 308 далі умови щодо виконання рішень органу ліцензування строки встановлені відповідним рішенням а саме постанови 2019 про накладення штрафу на за порушення необхідність усунення порушень 6